Cap nen sense plaça d'escola Publica al seu Barri

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


Aquesta petició es deguda inicialment al problema sorgit a Sant Cugat del Vallés amb més de 50 families sense plaça al seu barri d'escola P3, el que comporta desplaçaments a altres zones de la ciutat fora del barri, comportant gastos de Transport, familiars, consequencies en les feines del pares degudes al retall de hores, complicacions greus per arrivar a aquelles zones de la ciutat degut a que no hi han mitjans adecuats, i prejudici greu respecte a altres families que si poden dur als seus fills a escoles de primaria de proximitat. Aquest es un problema que es repeteix cada any, sense vies de solucio politica adecuada.

Deixarem que el futur , el nostre futur, que és la infancia, es vegi afectada per negligències de la mla gestió dels nostres politics?

perque deixem que s'inverteixi en altres coses però deixem de banda la educació dels nostres fills

Demanem una actuació i explicacions inmediates

 Hoy: sergi cuenta con tu ayuda

sergi boal necesita tu ayuda con esta petición «President de la Generalitat de Catalunya: Cap nen sense plaça d'escola Publica al seu Barri». Únete a sergi y 369 personas que ya han firmado.