Banc Públic de Catalunya

Banc Públic de Catalunya

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Eric Sibera Sánchez ha iniciado esta petición dirigida a President de la Generalitat de Catalunya

El grup de treball sobre la Creació d’una Banca Pública Catalana es va crear a par- tir d’una moció del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent aprovada al ple del Parlament de Catalunya el dia 28 de juliol del 2016. Els acords d’aquesta moció (62/XI) eren els següents:
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar treballant perquè l’Institut Català de Finances (ICF) esdevingui, a tots els efectes, banca pública d’inversió i, mentrestant, continuar garantint per mitjà de l’ICF la liquiditat i el capital per a la inversió a l’economia productiva i a l’economia social i so- lidària catalana. L’ICF ha de continuar sota control democràtic, incorporant persones amb coneixements específics de l’economia social i solidària, i ha de treballar amb independència de la banca privada.
2. El Parlament de Catalunya ha de crear, en el si de la Comissió d’Economia i Hisenda, un grup de treball per a debatre la creació d’una banca pública catalana.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure els principis, va- lors i objectius de la banca ètica i cooperativa a Catalunya.

Ja fa dos anys d’això, el poble sobirà de Catalunya demana als seus representants que compleixin d’una vegada la moció per el Banc Públic de Catalunya i deixar de dependre dels monopolis bancaris dels colons. 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas