Les escoles de música també som centres docents, volem tornar a l’activitat presencial.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 15.000!


Des de l’escola de música Joan Llongueres compartim la necessitat de posar mesures per tal d’aturar la propagació de la Covid-19. I per aquest motiu hem treballat molt des del mes de març per poder tornar a obrir les portes amb una presencialitat segura i ben planificada.

Som una escola de música d'iniciativa privada reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i associada a EMIPAC (Escoles de Música d'Iniciativa Privada de Catalunya).

No som una activitat extraescolar com se’ns ha considerat a les mesures aplicades al 30 d’octubre i que ens obliga a fer tota la nostra activitat en línia. Som centre educatiu de règim especial, tal com estableix la Llei d'Educació de Catalunya.

A Catalunya hi ha més de 240 centres i 65.000 alumnes que a data d'avui es troben en la mateixa situació que nosaltres. 

Per aquest motiu demanem:

- Que es tingui en compte el paper fonamental que la música i l'educació juguen en el benestar físic i mental dels estudiants i de totes les persones.

- Que les escoles de música puguem seguir amb l'activitat presencial mentre es mantinguin oberts els centres educatius. La nostra escola és un centre educatiu regulat per l'administració en tots els efectes.

Necessitem que ens ajudeu signant aquesta petició!

#LesEscolesDeMúsicaSomSegures
#LaCulturaÉsSegura