เอา "ตกแล้ว" คืนมาในสเตตัสของเอ็ม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


อีดิทคืนมาเดี๋ยวนี้นะตกแล้ว Organization กำลังรอให้คุณช่วย

ตกแล้ว Organization อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Preecha M. Kham-eua: เอา "ตกแล้ว" คืนมาในสเตตัสของเอ็ม» คุณสามารถร่วมกับ ตกแล้ว Organization และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 13 คน ได้แล้วตอนนี้เลย