De Thiérache windmolenvrij

De Thiérache windmolenvrij

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Platform Thierache started this petition to Préfet de l'Aisne Monsieur Thomas Campeaux

Il y a aussi une version française de cette pétition

DE TOEKOMST VAN DE THIÉRACHE: REGIONAAL NATUURPARK OF INDUSTRIEEL WINDMOLENGEBIED?

Zeven kleine dorpen in de Franse Thiérache worden bedreigd door de mogelijke plaatsing van drie windmolenparken op hun grondgebied. Het gaat om de gemeenten Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Renneval, Vigneux-Hocquet, Vincy-Reuil-et-Magny, Sainte-Geneviève, Harcigny, Tavaux-et-Pontséricourt en Montigny-sous-Marle.

De Thiérache (in de Picardie, departement Aisne) wordt gevormd door een idyllisch landschap van bossen, riviertjes, glooiende weilanden en akkers. Haar roerige geschiedenis is gematerialiseerd in de talrijke middeleeuwse kerken, klein maar indrukwekkend doordat ze als forten dienden (églises fortifiées). Nog een plus, van heel andere orde: de zwartblauwe nachten die de sterren ongekend helder laten uitkomen, onbeschadigd door licht- en luchtvervuiling. Tenslotte is de fauna van de Thiérache de laatste jaren opmerkelijk verrijkt met de komst en/of toename van voor deze streek zeer zeldzame vogelsoorten als de zwarte ooievaar, zilverreiger en kraanvogel. De Thiérache heeft kortom de potentie om in de nabije toekomst uit te groeien tot een Parc Régional

In de plannen gaat het om in totaal 68 windmolens van de zwaarste categorie die, door hun tiphoogte van maar liefst 180-200 meter, voor aanzienlijke horizon-en lichtvervuiling gaan zorgen. Om je een idee te geven: het hoogste gebouw van Nederland – de Euromast in Rotterdam – is 180 meter hoog. De turbines komen in het hart van de Thiérache te staan, op één van de hoogste punten (200-220 m), en zullen daardoor bij helder weer tot 25-35 km in de wijde omtrek te zien zijn, niet alleen overdag maar ook ’s nachts (knipperlicht).

De windmolens zullen geluidsoverlast veroorzaken, met name voor bewoners in de directe omgeving (600-1.500 meter).

Ook vormen ze een serieuze bedreiging voor vogels, vleermuizen en insecten die terecht komen in de wieken. De Thiérache is extra kwetsbaar omdat er veel vogeltrekroutes overheen gaan. 

Plaatsing van de windmolens zal verder leiden tot waardedaling van onroerend goed, bouwoverlast en economische schade (o.a. toerisme). 

Er is inmiddels voldoende wetenschappelijk bewijs dat de stress ten gevolge van chronische hinder of het gevoel dat door de windturbines de omgevings- of levenskwaliteit afneemt, een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen die in de buurt van windturbines wonen.

WAT KUN JÍJ DOEN OM DE KOMST VAN DEZE WINDMOLENPARKEN TE VOORKOMEN?

Zeg nee en teken deze petitie!
Het enige wat je hoeft te doen is de petitie tekenen. Wij zorgen er dan voor dat deze bij de de prefect van het departement Aisne, de heer Thomas Campeaux, terechtkomt.

Neem deel aan de openbare enquete
Woon je binnen een straal van 6 km rond een windmolenproject, dan kun je ook je mening geven in de openbare enquête (enquête publique). Deze enquete zal worden gehouden in de Mairie van je gemeente. Voor meer informatie over de datum en tijden dien je contact op te nemen met de Mairie in je woonplaats. Door je te abonneren op de nieuwsbrief van onze website, brengen we je automatisch op de hoogte waar en wanneer er een enquete plaatsvindt. 

Word lid van Association Platform Thiérache!
Platform Thiérache is een initiatief van een groep verontruste inwoners van de Thiérache, die zich inzet voor de strijd tegen windturbines en het behoud van het unieke landschap, de fauna en het culturele en historische erfgoed van Thiérache. In oktober 2019 is Platform Thiérache een vereniging geworden. Hierdoor kan zij nog beter en gerichter actie voeren. Dat kan niet zonder jouw steun. Word daarom lid van Association Platform Thiérache! Op de website vind je meer informatie over hoe je lid kunt worden: www.platformthierache.com/nl/lid-worden 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P E T I T I E  DE THIÉRACHE WINDMOLENVRIJ


ONDERGETEKENDE IS:

TEGEN de plaatsing van industriële windmolens op het grondgebied van de gemeenten Coingt, Nampcelles-la-Cour, Dagny-Lambercy, Harcigny, Renneval, Vigneux-Hocquet, Vincy-Reuil-et-Magny, Sainte-Geneviève, Harcigny, Tavaux-et-Pontséricourt en Montigny-sous-Marle;

VOOR bescherming van het woon-en leefgenot van alle inwoners van de Thiérache – in het bijzonder van die in bovengenoemde gemeenten – die direct worden bedreigd door de plaatsing van zeer zware/hoge windturbines op 600 - 1.000 meter van hun huizen, met aanzienlijke geluidshinder, horizon-en lichtvervuiling, gezondheidsklachten en waardevermindering van huizen tot gevolg;

VOOR bescherming van het unieke landschap, de fauna en het cultuur-historische erfgoed van de Thiérache, die onherstelbaar beschadigd en/of vernietigd zullen worden door de plaatsing van windmolens;

VOOR meer regie door het departement Aisne in het plaatsingsbeleid, zodat de lukrake wildgroei van windmolens in de Thiérache wordt voorkomen en aan banden wordt gelegd;

VOOR het stimuleren van plaatsing van zonnepanelen en subsidiëren van woningisolatie als alternatieven voor horizonvervuilende en geluidsoverlast veroorzakende windmolens;

VOOR toekenning van de beschermde status aan de Thiérache als Parc Régional.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Abonneer je op de nieuwsbrief van platformthierache.com om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!