Petition Closed

KEEP BRECON WELSH

This petition had 810 supporters


We the undersigned call upon Powys County Council and The Welsh Government to maintain and improve Welsh Medium Education in South Powys in order to keep the Welsh Language alive, and start by keeping the Welsh Steam open in Brecon High School.

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Cyngor Sir Powys a Llwodraeth Cymru I gynnal a gwella addysg cyfrwng Cymraeg yn Ne Powys er mwyn cadw'r iaith yn fyw gan gychwyn drwy gadw'r ffrwd Gymraeg ar agor yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.Today: Sam is counting on you

Sam Pugh needs your help with “Powys County Council: KEEP BRECON WELSH”. Join Sam and 809 supporters today.