Petition Closed
Petitioning Powys County Council / Cyngor Sir Powys

Ensure proper provision for a Welsh-medium High School in South Powys

Mae angen i ni ddatrys y anghydraddoldebau presennol mewn perthynas agaddysg cyfrwng Cymraeg yn Ne Powys.

We need to address the current inequalities that exist in relation to Welsh-medium education in South Powys.

Letter to
Powys County Council / Cyngor Sir Powys
I just signed the following petition addressed to: Powys County Council.

----------------
We want to ensure proper provision for a Welsh-medium High School in South Powys

We need to address the current inequalities that exist in relation to Welsh-medium education in South Powys.

----------------

Sincerely,