Pour le plafonnement et la transparence des fonds de campagne électorale à Madagascar

Pour le plafonnement et la transparence des fonds de campagne électorale à Madagascar

Lancée le
4 octobre 2022
Signatures : 106Prochain objectif : 200
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par TI -MG

2023 ho tonga ny fifidianana! 

Hatramizay ny fifidianana dia lasibatry ny fanodikodinam-bola isan-karazany sy endrika kolikoly maro samihafa :fandikan-dalàna, fampiasana vola be miompampana sy tsy fantam-piavina ary ny tsy fisian'ny mangarahara sy ny tamberin'andraikitra ataon'ireo mpisehatra politika. 

Afaka manova ny tantara anefa ny mpifidy ankehitriny!

Andeha isika hiara-hientana amin'ny fanavaozana ny lalàm-pifidianana mametra ny vola ampiasaina mandritran'ny fampielezan-kevitra (mba hisian'ny fitovian-jo eo amin'ny samy kandidà) sy ny mangarahara amin'ny loharanom-bola ara-politika. 

Mendrika ny tsara kokoa isika, koa 'ndao ho tohanantsika ity fanangonan-tsonia ity. 

Fa maninona no mila ferana sy atao mangarahara ny vola ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra? Eto ny valiny : https://bit.ly/3fKKuJ6 

Araho ihany koa ity horonantsary fanadihadiana ity : https://youtu.be/FeVU8061WNE

En 2023, les électeurs malgaches seront appelés aux urnes. Comme par le passé, ces élections risquent d’être l’objet de diverses manipulations et de pratiques de corruption : infractions électorales, fonds de campagne aux origines intraçables et d’un montant colossal, manque de transparence et de redevabilité des acteurs politiques. Mais les électeurs ont aujourd’hui le pouvoir et le devoir de changer le cours de l’histoire. Réclamons ensemble la réforme des lois électorales en faveur du plafonnement des fonds de campagne (pour l'égalité des chances entre candidats) et de la transparence des sources de financement politique. Nous méritons mieux, alors agissons

Pourquoi est-ce important? Lisez nos travaux sur la question ici:https://bit.ly/3fKKuJ6

Pour visionner le reportage sur le sujet ici: https://youtu.be/FeVU8061WNE

Soutenir maintenant
Signatures : 106Prochain objectif : 200
Soutenir maintenant