Por un Dragon Ball Super coa dobraxe orixinal de Dragon Ball Z na TVG

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


 

Dear TOEI Animation

We would like that TVG (Televisión de Galicia) changes actual dubbing for the original because quality of Dragon Ball Kai felt sad a lot of Galician fans.

1º We think that Dragon Ball Kai dubbing doesn't have the same "feeling" to interpretate the characters. Voices that Galician fans would like to hear again.

Here you have the difference between original and last casting. 

https://www.youtube.com/watch?v=PLdvOO10BNE

https://www.youtube.com/watch?v=8lpQWRpBorE

2º Galician fans didn't like that original casting was replaced by other with different actors. In some cases, voices from the original casting were used for characters different from those assigned in Dragon Ball Z.

For example, Son Goku (main character) was interpreted by Julio Manuel Lorenzo Fernández in Dragon Ball Z, but he was Tenshian in Dragon Ball Kai.

http://gl.adobraxe.wikia.com/wiki/Dragón_Z_(Dragon_Ball_Z)

http://gl.adobraxe.wikia.com/wiki/Dragon_Ball_Z_Kai

3º Wrong translations with no sense conversations. 

Here you can hear some mistakes in Dragon Ball Kai:

https://www.youtube.com/watch?v=7uWFhiQc1ew

https://www.youtube.com/watch?v=lsWQ8HaJy64

Thanks for all supporters!!

"Televisión de Galicia" is mistreating the product and isn't respecting the voices of the 90's. We ask you to take action.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Facemos a petición para que a TVG (televisión de Galicia) retome a dobraxe orixinal da serie pois o trato que tivo esta, cada vez foi a peor debido a:

1º Na dobraxe de Dragon Ball Kai perdeuse esa "esencia" que tiñan os seus predecesores á hora de interpretar as personaxes, voces ás que o público bota en falta.

Aquí podense escoitar as diferenzas do reparto orixinal ao novo.

https://www.youtube.com/watch?v=PLdvOO10BNE

https://www.youtube.com/watch?v=8lpQWRpBorE

2º Consideramos unha falta de respeto cara aos fans, que actores que dobraron no reparto orixinal cambiase a personaxe en Kai.

Por exemplo, a personaxe principal Son Goku puidendo ser interpretada polo mesmo actor: Julio Manuel Lorenzo Fernández, este pasa a dar voz a Tenshian.

http://gl.adobraxe.wikia.com/wiki/Dragón_Z_(Dragon_Ball_Z)

http://gl.adobraxe.wikia.com/wiki/Dragon_Ball_Z_Kai

3º Traducións feitas de calquera maneira con diálogos sen sentido.

Algúns erros atopados en Dragon Ball Kai:

https://www.youtube.com/watch?v=7uWFhiQc1ew

https://www.youtube.com/watch?v=lsWQ8HaJy64

Grazas polo apoio!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hacemos la petición para que la TVG (televisión de Galicia) retome el doblaje original de la serie pues el trato que ha tenido esta, cada vez ha ido a peor debido a:

1º En el doblaje de Dragon Ball Kai se ha perdido esa "esencia" que tenían sus predecesores a la hora de interpretar los personajes, voces a las que el público hecha en falta. 

Aquí se pueden escuchar las diferencias del reparto original al nuevo. 

https://www.youtube.com/watch?v=PLdvOO10BNE

https://www.youtube.com/watch?v=8lpQWRpBorE

2º Consideramos una falta de respeto hacia los fans, que actores que han doblado en el reparto original hayan cambiado el personaje en Kai.

Por ejemplo, el personaje principal Son Goku pudiendo ser interpretado por el mismo actor: Julio Manuel Lorenzo Fernández, este pasa a dar voz a Tenshian. 

http://gl.adobraxe.wikia.com/wiki/Dragón_Z_(Dragon_Ball_Z)

http://gl.adobraxe.wikia.com/wiki/Dragon_Ball_Z_Kai

3º Traducciones hechas de cualquier manera con diálogos sin sentido.

Algunos fallos encontrados en Dragon Ball Kai:

https://www.youtube.com/watch?v=7uWFhiQc1ew

https://www.youtube.com/watch?v=lsWQ8HaJy64

Gracias por el apoyo!!