Peticion për mbrojtjen e pasurisë kombëtare!

0 hanno firmato. Arriviamo a 1.000.


Mbrojmë pasuritë kombëtare nga tradhëtarët!

1. Ndalimin e punimeve të Bankers

2. Zhdëmtimin e të gjithë banorëve në zonat punuese

si dhe detyrimet financiare shtetit shqiptar

3. Penalizim për prishjen e burimeve naftëmbajtëse dhe natyrës shqiptare

4. Bërjen publike dhe on line të kontratave konçesionare të Bankers, SHELL dhe atyre minerare - si sanksionon neni 23 i Kushtetutës shqiptare

5. Anullimin e të gjitha kontratave në dëm të interesit kombëtar 

6. Hetimin e gjithë funksionarëve që lidhën, zbatuan e survejuan këto kontrata

7. Akuzim të Prokurorit të Përgjithshëm për mos nisje të hetimeve

8. Largimin e ambasadorëve që pengojnë hetimin dhe favorizojnë kolonizimin ekonomik të shqiptarëve

9. Aprovimin vetëm me Referendum të konçesioneve madhore të pasurive publike

10. Krijimin e një Gjykate Speciale me juri qytetare për hetimin e të gjitha konçesioneve këto 26 vite!

 --------------------------

Kthejmë shtetin, demokracinë dhe ekonominë në shërbim të popullit sovran!

 

#TiJeNe

www.levizjashqipon.com

Info@shqipon.com

Fb-youtube-twitterOggi: levizja shqipON conta su di te

levizja shqipON ha bisogno del tuo aiuto con la petizione "Popullit shqiptar: Peticion për Mbrojtjen e Pasurisë Kombëtare!". Unisciti con levizja shqipON ed 600 sostenitori più oggi.