E drejta kushtetuese e çdo shqiptari per te votuar, pavarsisht se ku jeton.

E drejta kushtetuese e çdo shqiptari per te votuar, pavarsisht se ku jeton.

Started
June 5, 2020
Petition to
Populli shqiptar nepermjet referendumit. and 1 other
Signatures: 4Next Goal: 5
Support now

Why this petition matters

Started by Ardit Baliko

Cdo emigrant shqiptar, pavarsisht se ku jeton, gezon te drejten e votes si shtetas shqiptar. Eshte pergjegjesi e shtetit shqiptar te krijoje kushtet dhe mundesite per ushtrimin e kesaj te drejte kushtetuese. Mos respektimi i Kushtetutes shqiptare nga klasa politike ne keto 30 vjet, per kete te drejte qe gezon çdo shtetas shqiptar, ka sjelle si rezultat qeveri qe nuk perfaqesojne gati gjysmen e popullsise shqiptare qe jeton jashte kufije te Shqiperise. Qellimi i ketij peticioni eshte te vere ne levizje shoqerine civile, popullin shqiptar qe me ane te  mekanizmave ligjore, te ndryshuar situaten.

KREU III
LIRITË DHE TË DREJTAT POLITIKE
Neni 45
1. Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka te drejten te zgjedhe dhe te zgjidhet.

Neni 8
1. Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë
kufijve të saj.
2. Republika e Shqipërisë mbron të drejtat e shtetasve shqiptarë me banim te perkohshem ose te perhershem jashte kufijve te vet.

Support now
Signatures: 4Next Goal: 5
Support now

Decision Makers