E drejta kushtetuese e çdo shqiptari per te votuar, pavarsisht se ku jeton.

E drejta kushtetuese e çdo shqiptari per te votuar, pavarsisht se ku jeton.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ardit Baliko started this petition to Populli shqiptar nepermjet referendumit. and

Cdo emigrant shqiptar, pavarsisht se ku jeton, gezon te drejten e votes si shtetas shqiptar. Eshte pergjegjesi e shtetit shqiptar te krijoje kushtet dhe mundesite per ushtrimin e kesaj te drejte kushtetuese. Mos respektimi i Kushtetutes shqiptare nga klasa politike ne keto 30 vjet, per kete te drejte qe gezon çdo shtetas shqiptar, ka sjelle si rezultat qeveri qe nuk perfaqesojne gati gjysmen e popullsise shqiptare qe jeton jashte kufije te Shqiperise. Qellimi i ketij peticioni eshte te vere ne levizje shoqerine civile, popullin shqiptar qe me ane te  mekanizmave ligjore, te ndryshuar situaten.

KREU III
LIRITË DHE TË DREJTAT POLITIKE
Neni 45
1. Çdo shtetas që ka mbushur tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, ka te drejten te zgjedhe dhe te zgjidhet.

Neni 8
1. Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë
kufijve të saj.
2. Republika e Shqipërisë mbron të drejtat e shtetasve shqiptarë me banim te perkohshem ose te perhershem jashte kufijve te vet.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!