Victory

Kundër vendimit të BQK-së për rritjen e tarifave të sigurimit

This petition made change with 2,502 supporters!


Banka Qendrore e Kosovës ka marrë vendim që të rrisë tarifat për sigurimin e detyrueshëm për automjetet për pasagjerë. Kjo rritje e çmimit për sigurimin e automjeteve, sipas këtij vendimi të BQK-së, është mbi 26 për qind.

Vendimi për tarifat e reja ka të hyrë në fuqi nga 15 nëntori 2019.

Sipas këtij vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës, çmimet për tarifat e automjeteve rriten sipas centimetrit kubik, nga më e ulëta deri te më e larta.

Si shembull, për automjetet prej 0 deri në 750 centimetër kubik që aktualisht paguhet 59 euro, çmimi do të rritet në 74.71 euro. Ndërkaq, tarifa më e lartë, që vlen për automjetet mbi 2701 centimetër kubik, e cila është aktualisht 247.80 euro, ndërkaq çmimi i ri do të jetë, 313.78 euro.

Ky peticion bëhet me qëllim që të bëjë presion tek BQK, dhe institucionet tjera të involvuara, që ta anulojnë këtë vendim.dhe çdo lloj vendimi tjetër që ka të bëjë me rritjen e tarifave të sigurimit.

Shënim: Foto në ballinë të peticionit është marrur nga https://www.evropaelire.org/Today: Rexhep is counting on you

Rexhep Kqiku needs your help with “Populli i Kosovës: Kundër vendimit të BQK-së për rritjen e tarifave të sigurimit”. Join Rexhep and 2,501 supporters today.