List ludzi młodych do polityków wspierających demokrację

List ludzi młodych do polityków wspierających demokrację

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ludzie Młodzi started this petition to Polskie partie polityczne wspierające demokrację

Drogie polityczki i drodzy politycy, którzy wspierają demokrację,
 
ten list to głos osób młodych. W wyborach do Parlamentu Europejskiego oddaliśmy go w imię zjednoczonej Europy i demokratycznej Polski. Okazało się, że to za mało. Statystyki pokazują, że 73% obywateli w wieku 18-29 lat nie uczestniczyło w tych wyborach, co znalazło odbicie w wynikach. Czy wiecie, jak zareagowali na nie ludzie młodzi? Pytali w mediach społecznościowych, do jakiego kraju emigrować - gdzie będą mogli realizować ambicje i odnaleźć swoje miejsce. Czy nie powinien być to dla Was sygnał, że chęć i potencjał zmiany – nie „dobrej”, ale realnej - jest wśród nas ogromna?
 
To potencjał setek tysięcy osób, które różnią się poglądami. To, co nas łączy to poszukiwanie pozytywnych bodźców. Na francuskiej lewicy mówi się: „Godzina wzywa do optymizmu, zachowajmy pesymizm na lepsze czasy”. Na pewno je znacie. Ten pozytyw chcemy zobaczyć w programie politycznym, w debacie publicznej, w kampanii wyborczej, w codziennym życiu.
 
Liczymy, że uwzględnicie nasz głos, przygotowując się do wyborów parlamentarnych. Wysyłamy go do Was – tu i teraz – bo dostrzegamy wyzwania, przed którymi musimy stanąć razem i z którymi uda nam się zmierzyć tylko w demokratycznym, tolerancyjnym i zjednoczonym środowisku.
 
Jaki ten program powinien być? Postaramy się Wam podpowiedzieć, co z perspektywy ludzi młodych oznaczałoby to pozytywne wezwanie do realnej zmiany.
 
Po pierwsze, to wyrazista i konkretna polityka ekologiczna. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych zostało nam 11 lat, aby zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia – potem będzie to niemożliwe. Dlatego to wyzwanie jest absolutnym priorytetem. Wielu młodych zastanawia się, czy warto zakładać dziś rodzinę, jak myśleć o swojej przyszłości w kontekście nieuchronnej katastrofy ekologicznej. To niewiadoma, która im dłużej będzie niezaadresowana, będzie wpływać negatywnie na stosunek młodego pokolenia do polityki. Nasz aktywizm oraz zmiany przyzwyczajeń na poziomie lokalnym są konieczne – to, czego brakuje to Wasze definitywne wsparcie i propozycja jak najszybszych rozwiązań na poziomie krajowym.
 
Niezmiernie istotna jest też edukacja. Strajk nauczycieli oraz efekty reformy oświaty udowodniły, że obecny system zaprojektowany został, aby pielęgnować nieświadomość i brak własnego zdania. To oczywiste – takimi ludźmi łatwiej będzie w przyszłości manipulować. Prosimy o program, który ukształtuje pokolenia krytycznie myślących, kreatywnych i samoświadomych ludzi. Program, który będzie uwzględniał różnorodność poglądów, kultur, religii, płci, orientacji seksualnych oraz ludzkich uczuć. Program, który pokaże obiektywną wersję historii i pozwoli nam odkrywać nasze miasta, wsie czy regiony w sposób budujący poczucie lokalnego patriotyzmu. Program, który oprócz teorii postawi też na praktykę, naukę rozwiązywania problemów i nigdy nie pozwoli nam zapomnieć, jak ważne jest zachowanie trójpodziału władzy, wolna kultura, czy Konstytucja. Program, który uwzględni ciężką pracę nauczycieli, ich zaangażowanie oraz zaproponuje im godne płace – to przecież oni aktywnie uczestniczą w kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości.
 
Prosimy także o wsparcie naszej przedsiębiorczości. Dziś, aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, niezbędny jest kapitał na start, na co niewielu jest stać. Comiesięczny ZUS oraz podatek zabierają dużą część wynagrodzenia, co sprawia, że realizacja naszych pomysłów odbywa się bez istotnego wsparcia ze strony Państwa. Wprowadzony przez partię rządzącą „Mały ZUS” wymaga od nas, abyśmy zarabiali poniżej miesięcznego minimalnego wynagrodzenia, aby skorzystać z ulgi. Przy prowadzeniu firmy jest to często niemożliwe. Potrzebny jest realny program, który będzie zachęcał do podejmowania wyzwań, innowacyjności oraz da młodemu pokoleniu poczucie sprawczości.
 
Kolejny ważny element to budowanie dyskursu politycznego w poszanowaniu podstawowej godności każdego człowieka. Ideologizacja i zawłaszczanie przez partie polityczne różnych sfer życia publicznego oraz cennych dla danych grup społecznych symboli sprawia, że po drugiej stronie zawsze znajduje się ktoś wykluczony. Warto przypomnieć słowa z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, według której do korzystania z praw i wolności uprawniony jest każdy, bez względu „na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, majątek, urodzenie lub jakąkolwiek inną sytuację”. Każdą z tych grup należy szanować i wspierać, ale żadnej nie można wykorzystywać do celów politycznych. Aby zredukować poziom nienawiści, o którym tak często ostatnio dyskutujemy, należy obalić przekonanie, że walczymy z jakimkolwiek wrogiem. Potrzebna jest całkowita zmiana retoryki. To, co realnie stoi przed nami to wspólne wyzwania, z którymi uda nam się zmierzyć tylko razem.
 
W związku z powyższym postulatem apelujemy też o stworzenie kompleksowego planu polityki równości. Ostatnie lata pokazały, jak wiele jest potrzeb, które, choć wyrażane są przez różne grupy, sprowadzają się do wspólnej motywacji – posiadania równych szans. Od osób mniej zamożnych, dla których prowadzona dziś polityka socjalna jest ogromnym wsparciem, przez inne grupy i mniejszości, które wyraźnie manifestują swój sprzeciw wobec status quo. Zależy nam na polityce równości, która brałaby pod uwagę poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, ochronę mniejszości seksualnych, asymilację uchodźców i wsparcie rodzin poprzez mądrą politykę socjalną.
 
Oznacza to także podjęcie próby zbliżenia mieszkańców wsi oraz miast. Krokiem ku zatarciu tej wyraźnie zaznaczonej granicy może być deklaracja wsparcia lokalnej przedsiębiorczości oraz rodzimych marek i producentów, które mieszkańcy miast będą chcieli kupować także ze względów ekologicznych. Wierzymy, że tak szeroki program skupiony wokół działań na rzecz równości społecznej służyłby budowaniu tolerancji i wskazywał na to, co nas łączy – chęć pełnego wykorzystania naszego życiowego potencjału.
 
Chcielibyśmy, aby porzucona została postawa politycznego cynizmu. To, co skrywa cynizm to strach przed prawdą. Dlatego tworzenie prawdy alternatywnej to popularna dziś odpowiedź na rozczarowanie i niepowodzenie. Nie możemy się na to godzić. Chcemy zmierzyć się z tym, co trudne i podjąć adekwatne działania. Dlatego prosimy Was o merytoryczny i  pozytywny program polityczny oparty na realnych rozwiązaniach i uniwersalnych wartościach takich jak empatia, szacunek, jedność i solidarność.
 
Prosimy o zdecydowany odwrót od wszechobecnego populizmu – zarówno prawicowego, jak i lewicowego. Chcemy wierzyć, że rzeczowość, rozsądek i głosy specjalistów mogą wnieść do debaty nową jakość, oraz wiele cennych informacji, które pozwolą nam lepiej rozumieć politykę i w konsekwencji angażować się w nią z pełną świadomością. Potraktujcie nas jak partnerów, z którymi warto współdziałać. Partnerów, którzy marzą, aby pójść do wyborów z głębokiego przekonania zamiast strachu. To rozwiązanie wzmocni naszą demokrację.
 
Jesteśmy gotowi Wam pomóc,
 
Ludzie Młodzi

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!