Petition Closed

Ja, ik wil een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties in Nederland.

This petition had 233 supporters


Hoe kunnen politici en beleidsmakers meer rekening houden met de rechten en belangen van toekomstige generaties en het behoud van leven op Aarde voor onze kinderen?

De kinderen op de foto groeiden 50 jaar geleden op in het vertrouwen op een leefbare toekomst. Nu blijkt dat er een fundamentele verandering nodig is voordat er sprake kan zijn van een duurzame en rechtvaardige wereld. Welk perspectief kunnen wij de kinderen bieden die nu opgroeien en die nog moeten worden geboren?  

De Worldconnectors, een netwerk van invloedrijke personen uit alle sectoren en generaties die streven naar een duurzame en rechtvaardige wereld, zijn ervan overtuigd dat de functie van Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties in Nederland een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bescherming en bevordering van de belangen van toekomstige generaties.

Keuzes die op korte termijn positief lijken, kunnen immers op de lange termijn een grote negatieve impact hebben op de leefomgeving van de mensen die na ons komen. Denk aan de korte termijn baten van nieuw aan te boren aardgas voorraden tegenover de mogelijke klimaatverandering en aardbevingen die op de lange termijn hierdoor kunnen worden veroorzaakt.

In tientallen grondwetten wereldwijd en in meerdere regionale mensenrechtenverdragen is het recht op een schone en gezonde leefomgeving vastgelegd. Dit betekent dat overheden en andere actoren met dit recht rekening dienen te houden in wetgeving, beleid en handelen. Op het internationaal toneel loopt Nederland achter met het erkennen van dit recht, waardoor de belangen van de toekomstige generaties nog onvoldoende worden meegenomen in het opstellen van nieuw beleid.

Een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties zal de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd advies geven over wetgeving en beleid dat invloed zal hebben op toekomstige generaties. Bovendien kan hij of zij naar aanleiding van klachten of eigen waarnemingen onderzoek doen naar mogelijke schending van het recht op een schone en gezonde leefomgeving. Hiervoor is een goede juridische basis en een afdoende mandaat nodig.

Op weg naar een Nederlandse Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties zal de Wet Nationale Ombudsman moeten worden aangepast. Daarbij zal  ‘recht op een schone en gezonde leefomgeving’ in de Nederlandse grondwet vastgelegd moeten worden. De steun van de politiek en beleidsmakers is hiervoor noodzakelijk. Zij kunnen het initiatief voor een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties niet naast zich neerleggen op het moment dat er brede steun voor is in de Nederlandse samenleving. Geef je stem aan deze petitie, zodat de Worldconnectors in samenwerking met anderen verder kunnen werken om de komst van een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties mogelijk te maken.  Today: Jan van de Venis and the Worldconnectors is counting on you

Jan van de Venis and the Worldconnectors needs your help with “Politieke verantwoordelijken van Nederland: Ja, ik wil een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties in Nederland.”. Join Jan van de Venis and the Worldconnectors and 232 supporters today.