Krigsbrott utredning mot Najah Al-Adeli

Krigsbrott utredning mot Najah Al-Adeli

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Iraqi People started this petition to Polismyndigheten i Sverige

Vi vill härmed att Polismyndigheten i Sverige påbörjar en krigsbrott utredning mot Najah Hasan Ali Al-Adeli, som har posten som försvarsminister i Irak. Najah i sin post som försvarsminister är ansvarig för verkställning av samtliga mord och skador som skedde emot demostranter i Irak i oktober 2019. Säkerhetsstyrkor i Irak har skjutit demonstranter, som utövade sin rättighet att protestera enligt irakisk lag.

Najah är en svensk medborgare och borde därmed utredas och dömas enligt svensk lag och i enlighet med Genèvekonventionen för sin inblandning i folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser i Irak

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!