END HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AT THE POLISH-BELARUSIAN BORDER NOW! PRZESTAŃCIE ŁAMAĆ PRAWO!

END HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AT THE POLISH-BELARUSIAN BORDER NOW! PRZESTAŃCIE ŁAMAĆ PRAWO!

16 have signed. Let’s get to 25!
Started
Petition to
Polish government and

Why this petition matters

Started by Jacek Szczerbak

Jako Polak, ale przede wszystkim jako człowiek, żądam od wszystkich zaangażowanych stron natychmiastowego zaprzestania łamania praw człowieka na granicy polsko-białoruskiej z jakichkolwiek powodów. Żądam też dopuszczenia służb medycznych oraz organizacji humanitarnych i pomocowych do potrzebujących, zanim zamarzną. Nie chcę słyszeć o tym, że to wojna, już to słyszałem. Nawet wojny i wyjątkowe operacje hybrydowo-propagandowe, czy cokolwiek tam się dzieje, podlegają prawu, w tym prawom człowieka, i zasadom ludzkiej przyzwoitości.

 

Nie zgadzam się, by w moim imieniu czy w imię mojego fałszywie pojmowanego bezpieczeństwa stosowane były przemoc i tortury. Maltretowanie, zabijanie i torturowanie obywatelek i obywateli innych państw NIE LEŻY w interesie Polaków i Polek, lecz obarcza ich współwiną za te zbrodnie, jeżeli milczą i pozostają bierni.

 

Apeluję do polskiego Kościoła Katolickiego i do innych chrześcijańskich, muzułmańskich i świeckich organizacji, by postępowały zgodnie z głoszonymi przez siebie wartościami i włączyły się do akcji ratowania ludzkiego życia mimo kłamstw, korupcji i okrucieństwa polityków i innych.

 

Apeluję do Polek i Polaków, by zadali sobie pytanie: "Czy przyjmuję na siebie jako obywatel_ka tego kraju odpowiedzialność za tortury i ludobójstwo popełniane także przez polskie służby?" Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi NIE, niech inni też to usłyszą!

As a Polish citizen, but first of all as a human being, I demand that all parties involved immediately stop violating human rights at the Polish-Belarusian border and allow medical services and humanitarian aid organisations to save lives from the cold. Do not tell me it's a war, I've heard it before. Even wars and emergency hybrid propaganda events are subject to laws, including laws on human rights, and to rules of human decency.

 

I refuse to suffer violence and torture being committed in my name, or in the ill-conceived interest of my security. Mistreating, killing and torturing civilians of other nations is NOT in the interest of the Polish people who become complicit in these crimes though silence and inaction.

 

I appeal to the Polish Catholic Church and to other Christian, Muslim or secular organisations to practice what they preach and to join in the effort of saving lives despite the lies, corruption and cruelty of politicians and others.

 

I appeal to the Polish people to ask themselves the question: “Am I willing to take responsibility as a citizen of this state for the torture and genocide committed by the Polish armed forces?”. If your answer is NO, let it be heard!
16 have signed. Let’s get to 25!