STOP regulacjom rynku kryptowalut / STOP for cryptocurrencies market regulations

STOP regulacjom rynku kryptowalut / STOP for cryptocurrencies market regulations

Started
April 8, 2018
Petition to
Polish Goverment and 2 others
Signatures: 6,158Next Goal: 7,500
Support now

Why this petition matters

Started by stopregulacjom.pl

English description below

_________________________

Rząd Rzeczypospolitej Polski ograniczył dostęp Polakom do stale rozwijającego się rynku kryptowalut poprzez, niekonsultowane z żadną z stron, regulacje podatkowe. W wyniku tych regulacji, wiele osób straciło, lub w najbliższej przyszłości straci swój kapitał.

Polacy to wspaniały naród, który posiada jednych z najlepszych programistów technologii blockchain. W wyniku nieroztropnych działań polskiego rządu, wielu z nich buduje systemy rozliczeniowe dla zagranicznych podmiotów, przez co Państwo Polskie – czyli my wszyscy – traci podwójnie.

Nie ulega wątpliwości, że technologia blockchain oraz jej zastosowania to kolejna z epokowych rewolucji, podobnych do tej, którą dał nam Internet. Jako Polacy domagamy się uwolnienia rynku kryptowalut, oraz zniesienia wszystkich podatków związanych z tą technologią.

Jako Polacy chcemy być aktywnymi twórcami tej rewolucji technologicznej, a nie jedynie biernymi odbiorcami jej efektów w kolejnych latach, od zcentralizowanych instytucji polskich, lub podmiotów zagranicznych.

Więcej informacji na: http://www.stopregulacjom.pl

_________________________

The Government of the Republic of Poland restricted access of Poles to the constantly growing market of cryptocurrencies, through tax regulations that were not consulted with any of the parties. As a result of these regulations, many people lost, or in the near future, lose their capital, which was taxed a hundred or even a thousand times.

Poles are a wonderful nation that has one of the best blockchain technology programmers. As a result of imprudent activities of the Polish government, many of them build settlement systems for foreign entities, which makes the Polish State - that is, all of us - lose twice.

There is no doubt that the blockchain technology and its applications are another of the revolutions, similar to the one that the Internet has given us. As Poles, we are demanding the release of the blockchain technology market and the abolition of all taxes related to this industry. We want to be active creators of this technology, not just its passive recipients in the coming years, from centralized Polish institutions or foreign entities.

more info at: http://stopregulacjom.pl

 

 

Support now
Signatures: 6,158Next Goal: 7,500
Support now

Decision Makers

  • Polish Goverment
  • Rząd Rzeczypospolitej Polski
  • Premier Mateusz Morawiecki