Stoppa nazisterna i Almedalen!

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Jörgen Engelgren
3 years ago
I know the black (Brown) history!

Thanks for adding your voice.

Anna Kerttu
3 years ago
Jag tycker inte att yttrandefriheten ska omfatta grupper som förespråkar hets mot folkgrupp eftersom det är fel och dessutom olagligt. Inga nazister på våra gator!

Thanks for adding your voice.

Kerstin Klintberger
3 years ago
Våldet och antidemokratiska krafter får inte tillåtas ta över!

Thanks for adding your voice.

Stefan Sundström
3 years ago
Nazister jobbar mot demokrati, de är inte intresserade av dem. De behöver lära sig lyssna, inte bli lyssnad på. De behöver omskolas, lära sig empati och de värderingar Sverige och folket arbetat fram. Vi välkomnar alla...

Thanks for adding your voice.

Daniel Bäcklund
3 years ago
The Freedom of Speech should be for every one and Not only for those that use Violence to suppress others. Stop the Violence! Stop the Violators! The Police Must Act to secure the safety of all! Not just the neo nazi violators! Neo nazism isn't democracy! Neo nazism is violence! Stop the Violence!

Thanks for adding your voice.

Elisabeth Frilund Sohlbjörk
3 years ago
I ett demokratiskt land kan vi inte tillåta oss att tystas av fysiskt hot och våld!

Thanks for adding your voice.

ellen Isaksson
3 years ago
Its not possibly that this is happening 2018. And because I have not forgotten ww2

Thanks for adding your voice.

Elmira Birkehag
3 years ago
Bort med NMR!

Thanks for adding your voice.

Simon Eliasson
3 years ago
för att yttrandefrihet inte bör omfatta organiserade anti-humanistiska åsikter.

Thanks for adding your voice.

ANdrea Canny
3 years ago
Love not Hate!