Love is not tourism - miłość nie ma granic! Rozłączone rodziny i pary chcą być z bliskimi

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Drodzy Polacy oraz inni obywatele,

Ta petycja służy do pomocy. Pomocy ludziom, którzy mają w sercu miłość, a są rozdzieleni przez dzisiejszą sytuację Covid. Miłość nie ma granic. Nie chcemy by ojcowie, nieważne jakiej narodowości, nie mogli być przy narodzinach swoich dzieci, ponieważ nie są obywatelami danego kraju. Nie chcemy, aby zakochane pary przez wiele miesięcy, były rozłączone. Miłość jest fundamentem rodziny. Miłość to jedna z najważniejszych wartości, która czyni nas ludźmi. Pokażmy serce i otwórzmy granice. 

/Dear citizens of Poland and those of other countries.

This petition is to serve those people who have love in their hearts, but are separated from one another due to COVID. Love is without borders. We do not wish for fathers, regardless of their nationality, to be absent on their child's birthday, simply because they are a citizen of another country. We do not wish for couples who have been separated for many months to be kept apart. Love is the foundation of family. Love is one of the highest virtues, granting us our humanity. Let us open our hearts and our borders./Today: Marta is counting on you

Marta Kopeć needs your help with “Poland: Love is not tourism - miłość nie ma granic! Rozłączone rodziny i pary chcą być z bliskimi”. Join Marta and 2,924 supporters today.