Petición cerrada

Podpisanie zakazu politykom wypowiadania wojny. Obowiązkowe referendum

Esta petición ha conseguido 4.266 firmas


Wojny nie chronią interesu ludzi ani otoczenia, zamiast tego są zwykłymi sprawami dla polityków i firm. Ten biznes, który zabija wielu ludzi i powoduje poważne problemy milionom ludzi, takich jak inmigracja, głód i wrak od dziesięcioleci. Jednym z największych zagrożeń dla człowieka jest zagrożenie nuklearne, które stawia nas w niebezpieczeństwie zniknięcia jako gatunku.

Możemy zatrzymać rządy mające zdolność do ataku na inne kraje, zabraniając jej przestrzegania norm międzynarodowych i krajowych. W związku z tym zwracamy się do międzynarodowych organów i polityków z kilku krajów, aby kompromitować poddać referendum interwencje wojskowe poza terytorium kraju.

Mamy przekonanie, że kilka małych krajów bez rekordu wojennego będzie pierwszą inicjatywą zmieniającą swoje prawa lub że organizacje międzynarodowe promują te zmiany legislacyjne na całym świecie. W pierwszym przypadku oczekuje się, że kraje te zmuszą organizacje międzynarodowe, aby wesprzeć ten środek; Oprócz, z ich przykładem, a także z naciskiem popularnym i medialnym, mogą sprawić, że każdy kraj zmienia się, że ustawa powstrzymuje obecny rząd przed inwazją na inny kraj.

Nadawaliśmy politykom zbyt dużą władzę i jej konsekwencje są bardzo poważne: zanieczyszczenie, niesprawiedliwość, ubóstwo, wojny, korupcja, globalne ocieplenie, zniszczenie planety i zniszczenie gatunków ludzkich. Teraz musimy zareagować na dwa sposoby: odstąpić od polityków mocą decyzji w sprawach, które szkodzą globalnym interesom, podobnie jak w niniejszej petycji, i zobowiązują ich do podejmowania decyzji, które przynoszą korzyść wszystkim.

Z International Association to Change the World zrobimy to za pomocą petycji terminowej. Jest to pierwsza petycja i wierzymy, że duża wspólnota popierająca podpisem dziesiątki tysięcy zwycięskich petycji uważa, że nasze nowe petycje są użyteczne, a także podpisują je.

Więcej informacji na temat naszego projektu można znaleźć na stronie www.iachangetheworld.org i możemy być informowani o naszych kwartalnych prośbach, jeśli pójdziesz za nami na naszej stronie Facebook: https://www.facebook.com/International-Association-to-Change-the-World-Polskie-141021956495873/Hoy: Javier cuenta con tu ayuda

Javier Marzal Mercader necesita tu ayuda con esta petición «Podpisanie zakazu politykom wypowiadania wojny. Obowiązkowe referendum». Únete a Javier y 4.265 personas que ya han firmado.