Podnět k diskusi o etice a veřejném prezentování Fakulty podnikohospodářské VŠE

0 have signed. Let’s get to 200!


My, níže podepsaní studenti, členové akademické obce FPH VŠE, žádáme vedení fakulty o otevření diskuse na téma "Etika a veřejné prezentování fakulty".

V nedávné době jsme získali akreditaci EQUIS a Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Fakulta nejen díky tomu postupně buduje své postavení v očích veřejnosti. Nicméně nestačí pouze o etice a etickém jednání přednášet, důležitá je také jeho aplikace. Věříme, že by fakulta měla být vzorem pro své členy a partnery. Svou orientací by měla udávat směr a stát se proaktivní organizací, stejně jako to dělá v případě inovací svých předmětů - snahou o výuku s důrazem na diskusi, kritické myšlení, udržitelnost a etické jednání.

Klademe si tedy otázku, zda by pro fakultu nebylo vhodné zvýšit důraz na etiku, nespolupracovat s kontroverzními osobami, ani od nich nepřevzít finanční prostředky a následovat tak cestu západních univerzit. (Kershaw, 2006)

Z těchto důvodů považujeme za nešťastné pojetí konference “Jak úspěšně předat rodinnou firmu druhé generaci“ organizovanou dne 30. 1. 2018 Centrem pro rodinné firmy Fakulty podnikohospodářské, na kterou byl pozván k vystoupení Ing. Andrej Babiš. Je vhodné klást si otázku, zda tato přítomnost není v nesouladu s tím, jakým způsobem se fakulta jinak snaží prezentovat. I při respektování presumpce neviny shledáváme jako eticky kontroverzní tu skutečnost, že by na konferenci zaměřené na rodinné firmy měl vystoupit člověk, který je trestně stíhaný z dotačního podvodu ve smyslu zneužití finančních prostředků určených pro malé a střední podniky (ČTK České noviny, 2018, Úřad pro boj proti podvodům via Aktuálně.cz, 2018). Pohled legálnosti je jedním, avšak nikoliv jediným hlediskem při posuzování etického chování (Schermerhorn, 2014, s. 57-85), tj. neplatí, že to, co je legální, je automaticky i etické.

Na základě pozvání na konferenci jsme očekávali, že budeme mít šanci vyjádřit svůj názor, ale k tomu nedošlo, jelikož předseda vlády před umožněním diskuze odešel. Z našeho úhlu pohledu by bylo vhodné, aby v případě takto kontroverzní osoby byla umožněna moderovaná diskuse k tématu.

Zajímá nás proto názor vedení, jaké kroky je vedly k tomu učinit toto rozhodnutí a následně bychom chtěli iniciovat otevřenou debatu na výše zmíněné téma, na které se budeme rádi organizačně podílet.

Matěj Pokorný
Lukáš Valenta
Dorota Kubincová

a níže podepsaní.

Zdroje:

Kershaw, A. (2006) Queen’s returns Radler Gift. Queen’s Gazette 36 (14).

Konference „Jak úspěšně předat rodinnou firmu druhé generaci“. VŠE Fakulta podnikohospodářká [online]. 2018-01-28 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://fph.vse.cz/konference-jak-uspesne-predat-rodinnou-firmu-druhe-generaci/

Sněmovna schválila vydání Babiše a Faltýnka, proti bylo jen ANO. ČTK České noviny [online]. 2018-01-19 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-vydani-babise-a-faltynka-proti-bylo-jen-ano/1575088

Zveřejňujeme kompletní znění závěrečné zprávy OLAF o vyšetřování dotace na Farmu Čapí hnízdo. Aktuálně.cz [online]. 2018-01-11 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zprava-olaf-capi-hnizdo-kompletni-andrej-babis/r~e4e4d5c8f62111e7984d0cc47ab5f122/?redirected=1517215250

Přehledné shrnutí kauz kolem Andreje Babiše: Likvidace nepohodlné firmy a dotační hra kolem Čapího hnízda. Hospodářské Noviny [online]. 2017-08-30 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-65862770-prehledne-shrnuti-kauz-kolem-andreje-babise-likvidace-nepohodlne-firmy-a-dotacni-hra-kolem-capiho-hnizda

Schermerhorn, John, R. Exploring management. Hoboken: John Wiley, 2014. ISBN 13 978-1-118-62019-9.

Informace z neformálního jednání Etické komise VŠE v Praze č. 3. Etická komise VŠE [online]. 2016-06-16 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: https://as.vse.cz/wp-content/uploads/2015/03/Jedn%C3%A1n%C3%AD-etick%C3%A9-komise-03-2016-16-06.pdf

Etický kodex VŠE. VŠE [online]. 2013-09-23 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: https://www.vse.cz/obecne/eticky_kodex.php

Rozhovor s děkanem fakulty o zisku prestižní mezinárodní akreditace EQUIS. VŠE Fakulta podnikohospodářská [online]. 2017-03-22 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://fph.vse.cz/rozhovor-s-dekanem-fakulty-o-zisku-prestizni-mezinarodni-akreditace-equis/

Fakulta podnikohospodářská VŠE získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. VŠE Fakulta podnikohospodářká [online]. 2017-12-02 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://fph.vse.cz/fakulta-podnikohospodarska-vse-ziskala-narodni-cenu-cr-za-spolecenskou-odpovednost-a-udrzitelny-rozvoj/

Konference „Jak úspěšně předat rodinnou firmu druhé generaci“. In: Https://fph.vse.cz [online]. [cit. 2018-01-30]. Dostupné z: https://fph.vse.cz/konference-jak-uspesne-predat-rodinnou-firmu-druhe-generaci/Today: Dorota is counting on you

Dorota Kubincová needs your help with “Podnět k diskusi o etice a veřejném prezentování Fakulty podnikohospodářské VŠE”. Join Dorota and 101 supporters today.