ลดขยะพลาสติก คืนชีวิตให้มหาสมุทร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

จากข้อมูลปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าขยะพลาสติกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า ในอีก 100 ปีข้างหน้า ซึ่งหมายความว่า หากเราไม่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค แพขยะมหาศาลในมหาสมุทรก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น เว้นแต่เราจะพบวิธีการจัดการขยะที่ดีกว่าเดิม หรือหยุดการสร้างขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง  เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดปัญหานี้ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ เสมอ  ร่วมกันลดและเลิกใช้พลาสติกที่มีอายุการใช้งานสั้น เพื่อปกป้องมหาสมุทรของพวกเรา  #ILoveMyOcean#BreakFreefromPlastic