ลงชื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!


 

ร่วมสนับสนุนผู้ลี้ภัยให้ได้รับความคุ้มครอง

ยังมีคนกลุ่มหนึ่งบนโลกใบนี้ ที่น้อยคนนักจะได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขา พิษของสงครามและความขัดแย้งทำให้คนเหล่านี้ต้องฝ่าความทุกข์ทรมาณ สูญเสียทรัพย์สิน หรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนอันเป็นที่รัก

คนเกือบ 60 ล้านคนทั่วโลกถูกบังคับให้ลี้ภัย บางคนพิการ สูญสิ้นอิสรภาพ สูญสิ้นครอบครัว หรือแม้กระทั่งศักดิ์ศรีความเป็นคน ต้องทนทุกข์กับความโศกเศร้าและพลัดพราก พวกเขาไม่มีแม้แต่แผ่นดินที่จะเรียกได้ว่า “บ้าน” กว่าจะลี้ภัยมาถึงสถานที่ที่ปลอดภัยก็ต้องเผชิญกับความบอบช้ำและหวาดกลัวว่าจะโดนทำร้าย ทรมาน ข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ  อีกทั้งยังถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ฝืนต่อจิตใจ และยังขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิต อาทิ อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม และสถานที่พักพิง เป็นต้น

UNHCR คือหน่วยงานของ UN ที่ได้รับมอบหมายจากสมัชชาสหประชาชาติให้ทำหน้าที่มอบความคุ้มครองระหว่างประเทศแก่ผู้ลี้ภัยเกือบ 60 ล้านคนทั่วโลก ภารกิจในระดับนานาชาติของเรา คือการมอบที่พักพิง น้ำสะอาด ระบบสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ ที่สำคัญคือการพึ่งพาตนเอง และการแก้ไขปัญหาอย่างถาวรเพื่อพวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ลี้ภัยอีกต่อไป

โปรดเมตตา “ผู้ลี้ภัย”  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดในโลก และร่วมกันแสดงน้ำใจลงชื่อสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองจาก UNHCR

เสียงของคุณหยุดความทุกข์ทรมาณของเพื่อนมนุษย์ได้