ลงชื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

กชกร ตันทวีวงศ์
4 years ago
น่าสงสารมากค่ะ

Thanks for adding your voice.

นายอานันท์ ปักครึก
4 years ago
ผู้ลี้ภัยทั่วโลกไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาหาร ไม่มีสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต พวกเขาถูกทำร้าย ถูกบังคับ พวกเขาเป็นคนที่น่าสงสาร อยากให้ทุกๆประเทศเห็นความสำคัญของปัญหานี้

Thanks for adding your voice.

ศุภธิดา มีทอง
4 years ago
ควรมีกฎหมายสากลคุ้มครองผู้ลี้ภัยด้วยความเป็นเพื่อนมนุษย์รู้สึกว่ายังมีประเทศที่มีกำลังเลี้ยงดูประชากรเพิ่มหรือประเทศที่ต้องการแรงงาน น่าจะสามารถเข้าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโดยมรกฏหมายกำหนดโดยเฉพาะ มีการรายงานตัว มีบัตรประจำตัวแสดงตัวตน อย่างน้อยดีกว่าเราปล่อยให้เพื่อมนุษย์กลุ่มหนึ่งเผชิญกับโชคชะตาเลวร้ายที่เรายืนดูเรื่องเลวร้ายอยู่เฉยๆ

Thanks for adding your voice.

รพีพรรณ จันทรนิภา
4 years ago
พื้นฐานของความเป็นมนุษย์เมื่อเห็นคนที่ลำบากเราควรให้ความช่วยเหลือพวกเขาควรมีความเมตตาต่อผู้ลี้ภัยทางสงครามที่ไม่มีแม้แต่บ้าน สุญเสียครอบครัว ความทุกข์ในจิตใจ

Thanks for adding your voice.

วรัญญา อินทร์ชู
4 years ago
ความเมตตาเป็นพื้นฐานหลักที่มนุษย์ทุกคนควรจะมี พวกเรามีทั้งบ้าน ครอบครัว แต่ผู้ลี้ภัยไม่มีทั้งบ้าง บางคนสูญเสียคนรัก พวกเขาควรได้รับความเมตตา

Thanks for adding your voice.

ทัดขวัญ มธุรชน
5 years ago
support