ร่วมลงชื่อปกป้อง และกำหนดอนาคตท้องทะเลของเรา

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

คุณทราบหรือไม่ว่าทะเลที่งดงามของเรากำลังเผชิญวิกฤตอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ประชากรปลากว่าร้อยละ 80 ทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการประมงที่ขาดการควบคุม การประมงผิดกฎหมาย เหล่านี้คือตัวการสำคัญ คุณสามารถยุติมันได้ ร่วมลงชื่อรณรงค์กับเราเพื่อปกป้องอนาคตของท้องทะเลและทุกชีวิตที่ต้องพึ่งพามัน