Pirineo.5min.

Recent news

¡Victoria! Garaipena!

PIRINEO.5MIN ¡¡OBJETIVO CONSEGUIDO!!!!!. El Parlamento de Navarra crea una ponencia para analizar la situación socio-económica de los valles de los pirineos orientales de Navarra El parlamento de Navarra ha constituido, hoy 8 de junio, la ponencia para analizar la situación socio-económica de los valles de los pirineos orientales navarros. La iniciativa popular PIRINIOAN LAN ETA BIZI y la asociación BIZIRIK GAUDE os pedimos vuestro apoyo para : “SOLICITO A LOS PARLAMENTARIOS Y PARLAMENTARIAS NAVARRAS QUE DEDIQUEN CINCO MINUTOS EN CADA LEY QUE APRUEBEN EN EL PARLAMENTO, A REFLEXIONAR SOBRE EL MODO EN QUE ESA LEY AFECTARÁ A LA ZONA DEL PIRINEO ORIENTAL NAVARRO QUE DEDIQUEN CINCO MINUTOS A INTERPRETAR ESA LEY DESDE LA PERSPECTIVA REAL DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL PIRINEO ORIENTAL NAVARRO” Y SI LO CONSIDERAN OPORTUNO, LES INVITAMOS A AÑADIR UN ANEXO DONDE SE LEGISLE EL ENCAJE DE LA LEY CORRESPONDIENTE EN LA REALIDAD DEL PIRINEO ORIENTAL NAVARRO. Reconocer a los grupos parlamentarios la buena acogida a esta iniciativa. Valoramos la reunión del día 29 de marzo, en Ustes (Almiradio de Navascues), entre representantes del parlamento y vecinos y vecinas del pirineo, donde fueron abordados los problemas de cada sector. Se entregaron las firmas en el Parlamento y se ha conseguido la creación de esta ponencia. El objetivo de esta campaña está cumplido y debemos celebrarlo, sabiendo que la ponencia es un paso adecuado para combatir la despoblación.. Esta victoria lleva el nombre de todos vosotros y todas vosotras, las 2154 firmantes de la petición, que nos habéis acompañado en la defensa de un Pirineo vivo. Gracias por vuestro apoyo, por conseguir poner en la agenda de nuestro Parlamento la despoblación existente y también por el seguimiento que habéis realizado, animándonos en el proceso. La despoblación en el medio rural es una lacra a combatir, necesitamos de leyes que se adecuen y sean flexibles, para implementarlas en la zona. Debemos tener apoyo y planificación para revertir la situación actual. Estamos en un territorio rural remoto, a mas de 45 minutos de la ciudad, con una problemática especifica, con la ponencia se ha dado un paso y estamos convencidos que habrá otros en esa dirección, confiamos en el apoyo de todas las personas que habéis firmado para este proceso. Un fuerte abrazo Pirinioan Lan eta Bizi, Txantxalan y Bizirik Gaude. ---------------------------------------------------------------------- Eskaeraren eguneraketa. 2017Ko ekainaren 8an. Helburua lortu dugu!!! Nafarroako Parlamentuak, ekainaren 8an, sortu du txosten bat Nafarroako ekialdeko bailaretako egoera sozioekonomikoa aztertzeko. PIRINIOAN LAN ETA BIZI herri-ekimenak eta BIZIRIK GAUDE elkarteak eskatu nahi dizuegu Nafarroako Parlamentarioei zuzendutako eskaera honekin bat egin dezazuen: “Nafarroako parlamentariei eskatu nahi diet Parlamentuan lege bat onartu behar duten bakoitzean 5 minutuz hausnar dezaten horrek nolako eragina izanen duen Nafarroako ekialdeko Pirinioetan; 5 minutuz azter dezaten eskualde horretako biztanleen ikuspegitik” Eta, egoki iritziz gero, gonbidatu nahi ditugu lege horiei Pirinioetako errealitatea jaso eta aintzat hartzen duten eranskinak gehitzera. Aintzat hartzen dugu, martxoaren 29an Ustesen (Nabaskoitzeko Almiradioan) egindako bilera, non Pirinioetako bizatanleek aukera izan baitzuten euren kezkak eta galderak Parlamentu- taldeei plazaratzeko. Parlamentuan sinadurak aurkeztu ziren eta horren ondorioz, txosten hori egitea lortu da. Beraz, aurretik zehaztutako helburua lortu dugu, eta ospatzeko arrazoiak baditugulakoan gaude; izan ere, despopulatzeari aurre egiteko urrats garrrantzitsua da. Zuen guztiona da garaipena, 2154 sinadura horiek bermatu dute Pirinio bizi baten alde egitea. Eskerrik asko zuen laguntzagatik, denon artean lortu dugu Palamentuko agendan gure errealitatea islatzea, eta bidea errazago jorratu dugu jasotako elkatasunari esker. Landa- eremuan despopulazioa aurre egin beharreko orbana da, horretarako malguak eta egokiak diren legeak behar ditugu, eta egun daukagun egoerari itzulia emateko laguntza zein plangintza bereziak ere bai. Gure eremua, Pirinioa, hiritik 45minututik gora dago eta arazo zehaz batzuk ditugu. Txostenarekin aurrerapauso itzela eman da, eta urrats gehiago egongo direla ziur gaude, baina ezinbestekoa da zuen guztien laguntza prozesu honek aurrera egin dezan. Besarkada bero bat Pirinioan Lan eta Bizi, Txantxalan y Bizirik Gaude.

pirinioan lan eta bizi / bizirik gaude
4 years ago