Petition Closed
As Xuventudes Socialistas de Santiago de Compostela inician unha recollida de sinaturas para pedir ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, a dimisión inmediata do alcalde compostelán, Gerardo Conde Roa trala querela polo penal por un presunto fraude a Facenda Pública por valor de 291.000 euros. A Secretaria Xeral da organización, Noemi Fernández, amosou a sua preocupación pola imaxe negativa que se está a trasmitir da capital galega nos últimos días, e afirma que “unha persoa que non cumpre cos seus deberes como cidadán, non pode xestionar a nosa cidade”. Segundo Noemi Fernández “os cidadáns non poden confiar o seu diñeiro a unha persoa que acumula débedas polo impago dos seus impostos”. Os mozos e mozas socialistas de Compostela sinalan que as explicacións facilitadas polo rexidor compostelán ata o momento, só aclaran que usou os cartos de todos os cidadáns para pagar as suas débedas. Conde Roacobrou 291.000 euros de IVE pola venda de 61 vivendas e, en lugar de ingresalos nas arcas públicas, gastounos. A sua secretaria engade que “que non podemos permitir que Conde Roa siga exercendo o seu cargo como alcalde de Santiago de Compostela cando a sua honradez está sendo cuestionada”. Ante esta situación insostible, Xuventes Socialitas de Compostela organiza a recollida de sinaturas que se levará acabo nos próximos dias nas principais rúas e prazas da capital galega, para que todos os cidadáns podan esixir a Núñez Feijoo que pida o cese decontado a Conde Roa. Nestes momentos, Santiago de Compostela precisa dun alcalde que resolva os problemas dos seus cidadáns.
Letter to
Presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo
Estimado Núñez Feijoo:

Ante os últimos acontecementos entorno a Gerardo Conde Roa, pídolle que esixa o sue cese inmediato do seu cargo público como alcade de Santiago de Compostela. Os cidadáns non podemos confiar a xestión do Concello a unha persoa que acumula diversas débedas polo impago de impostos, e que máis recentemente foi denunciado polo Axencia Tributaria por un presunto delito de fraude fiscal.

Nunha situación económica complicada coma a actual, os cidadáns de Compostela precisan dun alcalde que vele polos seus interes e que aporte solucións aos seus problemas. Esta situación provoca unha perda de credibilidade da casa consistorial, xa que non resulta coherente que a persoa que ordea embargos aos composteláns e composlás por importes de 100 euros, teña débedas recoñecidas co fisco por valor de 291.000 euros.

Ademáis a imaxe da capital galega está sendo danada, ao ser relacionada co escándalo público do presunto fraude fiscal cometido polo seu alcalde.

Por estas razóns solicito que esixa o cese decontado a Gerardo Conde Roa como alcalde de Santiago de Compostela

Xuventudes Socialistas de Compostela started this petition with a single signature, and now has 278 supporters. Start a petition today to change something you care about.