Ký tên ủng hộ CĐT bỏ thu tiền rác - Prosper Plaza

Ký tên ủng hộ CĐT bỏ thu tiền rác - Prosper Plaza

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Adam Rode started this petition to Phuc Yen Corp and

Kêu gọi bỏ thu phí tiền rác vì đã đóng phí quản lý, phí quản lý đã bao gồm tiền thu gom xử lý rác thải

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!