Petition Closed

Ayusin ang serbisyo para sa kanilang mga subscribers

This petition had 43 supporters


Bilang isa sa mga nangungunang kumpanya na nagbibigay ng serbisyo ng telepono at internet, dapat ay maayos ang kanilang pakikitungo at suporta sa kanilang mga subscribers. Laganap sa mga forums at blogs ang mga palakat ng mga gumagamit ng kanilang internet at konseksyon sa telepono. Dagdag pa dito ang kanilang hindi maayos na mga empleyado sa customer service na walang pakialam sa mga namomroblema, at ang kanilang mga technician na hindi maaasahan. Maraming oras at pera ng mga gumagamit ang nasasayang dahil dito, kaya dapat lang na ayusin ng kumpanya ang kanilang serbisyo dahil oblligasyon din nila ito.Today: Carlo is counting on you

Carlo Virtucio needs your help with “Philippine Long Distance Telephone Company: Ayusin ang serbisyo para sa kanilang mga subscribers”. Join Carlo and 42 supporters today.