Keep Graphic Health Warning Law Free of Tobacco Industry Control

Upang maiwasan ang napakaraming sakit na dulot ng sigarilyo lalo na mga second hand smoker.

Jay-ar Custodio, Taguig City, Philippines
8 years ago
Shared on Facebook
Tweet