Keep Graphic Health Warning Law Free of Tobacco Industry Control

ang kanser ay hindi lang nakamamatay, kundi nakakapagpalubog sa utang dahil sa kamahalan ng treatment nito!

Luisa Mueller, Hagen, Germany
8 years ago
Shared on Facebook
Tweet