Petition Closed

Save MRT-2 by reverting "LRT-2" to the correct "MRT-2" via the RRTA Executive Order

This petition had 178 supporters


ENGLISH:

This petition heeds to the call of the President to be "Partners for change" through unsolicited recommendations on how to improve and streamline government procedures.  

We ask the President through the Executive Secretary to adopt and sign this Draft Executive order in this form in order to achieve this goal for the improvement, rehabilitation, and expansion of our railways.

Also, the MRT-2 is at threat of being scrapped for a so-called "Philtrak Bus System Proposal" from  "Philtrak Inc.", a greedy private group led by its CEO Francis Yuseco Jr. that disguise the proposal as "cost-saving" using deceptive data which instead of solving the problem, would instead worsen the problem citing several factors such as smaller capacity, expensive gas, hidden costs, and structural integrity that might cause casualties such as death.

So in order to counter this, one of the first things that needs to be done instead besides stopping this is to rectify the wrong "LRT-2" name into "MRT-2" which is important because calling it "LRT" which stands for "Light Rail Transit" is wrong and thus caused Yuseco to be considered by DOTr led by its Secretary Art Tugade.

More details here: "LRT-2" is wrong, "MRT-2 is right.

By affixing your signature, you agree with the nation that we should rename to #SaveMRT2 and do something to save our other railway lines via the passage of this Draft Executive order.

TAGALOG:

Ang petisyon na ito ay tumutugon sa tawag ng Pangulo na tayo ay maging "Partners for change" sa pamamagitan ng mga mungkahi kung paano mapapadali at mapapabilis ang proseso ng pamahalaan. 

Kami ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo o sa kanyang Kalihim Tagapagpaganap na tanggapin at pirmahan ang Draft Executive Order na ito sa paraan na ito ay nakasulat ngayon upang makamit ang adhikain na ayusin at pagandahin ang ating sistemang pang-tren.

Ang MRT-2 din ay nangangambang sirain para sa isang "Philtrak Bus System Proposal" na iminumungkahi ng "Philtrak Inc.",  isang ganid na pribadong grupo na pinamumunuan ng CEO nito na si Francis Yuseco Jr. na siyang nagpapalusot para mangyari ito sa ngalan ng tinatawag niyang "pagtitipid" gamit ang mapanlinlang na datos na kaysa masolusyonan ang problema, ay maaring lamang lalong magpalala ng problema sa kadahilanang ito ay madaming isyu na matatamaan tulad ng mas kaunting maisasakay, mahal na gas, mga tagong gastos, at ang magiging pag-hina ng buong istraktura na siyang maaring ikasawi ng marami. 

Kaya't upang labanan ito, ang isa sa mga unang bagay na dapat natin gawin bukod sa pagpigil sa pagsira nito ay ang pagtatama ng maling pangalan na "LRT-2" tungo sa tamang pangalan na "MRT-2" na mahalaga  dahil ang pagtawag dito bilang isang "LRT" na ang ibig-sabihin ay "Light Rail Transit" ay mali na siyang nagdulot kay Yuseco na pakinggan ng Kagawaran ng Transportasyon sa pamumuno ni Sec. Art Tugade.

Makikita pa ang iba pang mga detalye dito: Ang "LRT-2" ay mali, ang "MRT-2" ay tama.

 Sa inyong pagpirma dito, kayo ay sumasang-ayon sa bayan na dapat natin iligtas ang MRT-2 at ang ibang nating mga linya ng tren at itama ang pangalan nito sa bisa ng pagpasa ng Executive Order na ito.Today: #itsMRT2 is counting on you

#itsMRT2 needs your help with “Philippine Government: Save MRT-2 by reverting "LRT-2" to the correct "MRT-2" via the RRTA Executive Order”. Join #itsMRT2 and 177 supporters today.