Usvajanje zakona za porodiljske naknade na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine

Usvajanje zakona za porodiljske naknade na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine

91 have signed. Let’s get to 100!
Started
Petition to
PFBiH and

Why this petition matters

Ovom anketom Vas pozivam da dignete glas za zakon o porodiljskoj naknadi na nivou čitave *¹Federacije BiH u *²formi koja je usvojena u Kantonu Sarajevo. 

_________________________________________

*¹ Budući da je ovo za sada nemoguće podignuti na državni nivo, odnosno, na čitavu teritoriju Bosne i Hercegovine, možemo uticati na jedinice FBiH koje imaju  financijska sredstva i vjerovatnu većinu za donošenje zakona. 

*² ,, U formi koja je usvojena u Kantonu Sarajevo " podrazumijeva isplatu navedenih dodataka u iznosu od 1000KM ( hiljadu konvertibilnih maraka ) kao najmanju moguću opciju.

_________________________________________

Razlog za pozivanje vrhovnih zakonodavnih tijela i strogo protivljenje decentralizovanom pristupu problema: 

1. a)  Kantoni po ovom zakonu ne treba da djeluju decentralizovano jer isti mogu lakše povući zakone iz upotrebe te se poziva vrh FBiH da navedeni zakon usvoji na Federalnom nivou. 

1. b)  Decentralizovano djelovanje kantonâ, odnosno kantonalno izjašnjavanje po pitanju ovog zakona može dovesti do neravnomjerne ekonomije. 

1. c) Decentralizovano djelovanje, odnosno kantonalno izjašnjavanje ovog zakona može dovesti svakako do ekonomske diskriminacije građana/ki ali i narušavanja jednakog tretmana svih građana/ki FBiH što je protivno kako Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine tako i Vrhovnom Ustavu ( Ustavu države Bosne i Hercegovine ). 

InC:

Kako bi se postigla potpuna ekonomska jednakost i u isto vrijeme onemogućilo manipulacijom i degradiranjem ovog zakona, pozivamo zakonodavni vrh Federacije Bosne i Hercegovine da ovaj zakon preuzme na Federalni nivo i time onemogući nižim političkim akterima, odnosno kantonalnim kućama da isti izrađuju prema svojim procjenama i time omoguće kantonima da diskriminatorno djeluju u isplaćivanju istih naknada.

_________________________________________

Da Vam ovo pojasnim na narodnom jeziku:

1000KM je najmanja moguća opcija sa trenutnim cijenama i svim potrebama djeteta. Iz ove države se ljudi sele brzinom svjetlosti, ovo neće napraviti čuda ali će u svakom slučaju napraviti par dobrih koraka ka normalizaciji života djeteta i podstaknuti narod da ne nestane od pada nataliteta. 

Molimo Vas da me podržite anketom kako bi svakom djetetu u FBiH ( a nadam se kasnije na teritoriji BiH ) pružili jednak tretman.

Dijete svakog Kantona važe/i isto! 

91 have signed. Let’s get to 100!