Usunąć Judensau z Wittenbergii (Polish)

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Usunąć Judensau z Wittenbergii (Polish)

New short video (English)

請願書 Chinese version

Quitar la escultura Judio-Cerdo de Wittenberg!

הנכם מתבקשים לחתום על העצומה!

Entfernen Sie die Wittenberger Judensau!

Remove the Wittenberg Judensau!

Távolítsák el a wittenbergi "judensau"-t!

Poistakaa Wittenbergin juutalais-sika veistos!

Retirez le Wittenberg Judensau!

Usunąć Judensau z Wittenbergii

Od 1305 roku na fasadzie kościoła, w którym głosił swe kazania Marcin Luter w mieście Wittenberdze znajduje się Judensau (tzw. „Żydowka Maciora”). Przedstawia ona Rabina, który zagląda pod świński ogon. Pod świnią znajdują się kolejni Żydzi i piją z jej sutków mleko. Nad figurą znajduje się napis” "Rabini Shem hamphoras," bełkot odnoszący się do "shem ha-meforasch" (co jest w pełni wypowiedzianym imieniem Boga). Jest to jedno z wielu podobnych przedstawień znajdujących się w Niemczech.

W książce Vom Schem Hamphoras (1543) Luter komentuje Judensau wzmacniając jego antysemicki wyraz i stwierdzając że w świńskim odbycie, gdzie sięga Rabin znajduje się Talmud: „Tu, w kościele w Wittenberdze mamy rzeźbę świni. Małe świnie wraz z Żydami leżą pod nią i ssają mleko. Za świnią stoi Rabin nachylony w jej kierunku, podnosi jej prawą nogę i przytrzymując ogon przygląda się co jest pod nim – patrzy w Talmud, jak gdyby miał tam znaleźć coś ciekawego i niezwykłego. To jest właśnie miejsce, z którego pochodzi ich Shemhamphoras”.

Rzeźba o której mowa obraża i zniesławia Żydów oraz ich wiarę. Powinna być usunięta z zewnętrznych ścian kościoła i umieszczona w jakimś miejscu z odpowiednim wytłumaczeniem. W innym wypadku Żydzi nadal będą odczuwać antysemicką moc tego obraźliwego przedstawienia a ich obawy i negatywne wyobrażenia o chrześcijańskiej wierze będą w ten sposób potwierdzane. Kościół podjął już drogę pokuty za swój antysemityzm i powinien podjąć także konkretne kroki by usunąć symbol antysemityzmu utrwalony w tej rzeźbie.

Rzeźba obraża nie tylko Żydów, ale także zwykłe poczucie przyzwoitości. Jest to wręcz lubieżne przedstawienie: Żydów jako prosiąt ssących mleko maciory lub wkładających rękę do świńskiego zadu. Jest to także afront dla chrześcijańskiego miejsca uwielbienia Boga które powinno być ozdobione z godnością i poczuciem piękna a nie jak w tym wypadku nieprzyzwoitymi i szokującymi, antysemickimi przedstawieniami.

Tzw. „Żydowska Maciora” nadal rani jako silny i żywy obraz mowy nienawiści i antysemityzmu. Próba rozwiązania problemu przez umiejscowienie pod nią wyjaśnienia i pamiątkowej tablicy w 1988 roku przez artystę Wielanda Schmiedela nie jest naszym zdaniem wystarczająca. Napis na tablicy mówi „Imię prawdziwego Boga, tajemnicze Chem Ha Mphoras które Żydzi na długo przed chrześcijanami uważali za święte i niemal niewypowiedzialne, to imię umarło wraz z 6 milionami Żydów podczas Holokaustu, w znaku krzyża”. Doceniamy próbę kościoła, aby wyjaśnić i wyrazić w tej formie swój żal, ale nie zgadzamy się, że Bóg umarł podczas Holokaustu i uważamy że jest to ponowne niewłaściwe użycie imienia Boga.

W 2017 roku, na 500 rocznicę rozpoczęcia przez Lutra Reformacji nadchodzi czas, kiedy ta nieprzyzwoita, obsceniczna, obraźliwa, zniesławiająca, oszczercza, bluźniercza i antysemicka rzeźba powinna być ostatecznie usunięta i zastąpiona czymś, co oddaje chwałę Bogu Izraela, wyraża szacunek wobec Żydów i jest godne stać w miejscu, gdzie chrześcijanie czczą Boga.

Więcej informacji można znaleźć 10 minut prezentacji tutaj (English) -


Albo przez 1 godzinę prezentacji PowerPoint i slajdy z dźwiękiem tutaj (English) :

Proszę podpisać i krążyć petycji!

Skontaktować aby uzyskać więcej informacji i pomocy

removejudensau1@gmail.com