Távolítsák el a wittenbergi "judensau"-t! (Hungarian)

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Távolítsák el a wittenbergi "judensau"-t!

A németországi Wittenberg városában a Városi Templom (Stadkirche) falán mind a mai napig található egy úgynevezett „zsidódisznó” elnevezésű „szobor” 1305-ből. Ez az a templom, ahol Martin Luther prédikált. Egy rabbit ábrázol, aki egy disznó farka alá néz, más zsidók (gyerekek) pedig a tejét isszák. A feliraton ez olvasható: "Rabini Shem hamphoras," egy értelmetlen szöveg, ami valószínűleg az eredeti "shem ha-meforash" héber szöveg meghamisítása: ("I-ten kimondott neve). Ez a „szobor” egy a sok közül, ami Németországban még mindig sok helyen megtalálható.

A „Vom Schem Hamphoras” (1543) című művében Luther kommentálja a wittenbergi „judensau” szobrot, egyetértve annak antiszemitizmusával, sőt még meg is tolva azzal, hogy a Talmudot a disznó belébe helyezi. Idézet Luthertől:

“Itt, a templomon Wittenbergben van egy kőbe vésett disznó. Alatta fiatal disznók és zsidók vannak, és szopják tejét. A disznó mögött egy rabbi van, egészen ráhajol a disznóra, felemeli jobblábát és odamered a farka alá, a Talmudját nézi, mintha aprólékos pontossággal valami különlegeset olvasna, bizonyára onnan szedik ezt a Shemhamphoras-ukat." – írja Luther.

Ez a szobor a mai napig folyamatosan és szándékosan gyalázza a zsidó népet és a zsidó hitet. El kell onnan távolítani, és úgy elhelyezni, hogy a szoborban kifejezett gonosz szándék teljes leleplezésre kerüljön. Másképpen a zsidó nép továbbra is ki van téve e förtelmes képből származó antiszemita erőnek, és a kereszténységgel kapcsolatos legsúlyosabb félelmeik igaznak minősülnek. Ha a keresztény egyház őszinte bűnbánatot gyakorol ilyen képek és tartalmuk felett, ezeket a gyalázkodó képeket el kell mozdítani a helyükről.

A szobor nem kizárólag a zsidó népet sérti, hanem minden jóérzésű embert is, a közszemérmet is, hogy emberi alakok állati emlőt szopnak, vagy kezüket farához teszik. Ezt egy „keresztény Istentiszteleti helyre” tenni pedig elképesztő (Isten-káromlás). Egy istentiszteleti helynek méltóságot és önfegyelmet kellene tükröznie, nem obszcenitást és sokkoló antiszemita képeket.

A wittenbergi Judensau továbbra megsérteni, mint egy erős és élénk ábrázolása gyűlöletbeszéd és az antiszemitizmus. A kísérlet, hogy foglalkozzanak ezzel helyezve magyarázatot és emléktábla alatt a szobrot 1988 szobrászművész Wieland Schmiedel alatta elégtelen. A magyarázat így szól:
"Az igaz Isten nevében, a kárhoztatott Chem Ha Mphoras amelyben a zsidók sokáig a kereszténység tekinthető szinte kimondhatatlanul szent, ez a név halt hatmillió zsidót, az keresztet."

Nagyra értékeljük, hogy az egyház úgy döntött, igyekszik sajnálatát kifejezni és megmagyarázni a jelképet, mi azonban nem hisszük, hogy Isten meghalt a Holokausztban, ezért a magyarázatot Isten nevének újabb torzításának értelmezzük.

2017-ben lesz 500 éve, hogy Luther útjára indította a protestáns reformációt, ezért nem tűr halasztást, hogy eltávolítsák ezt a szobrot a templomáról. Olyan képet kell helyére tenni, ami tiszteletet fejez ki Izrael Istene iránt, a zsidó nép iránt. Egy olyan képet kell helyére tenni, ami méltóságot ad a keresztény Isten-tiszteletnek, ahelyett, hogy ott maradjon egy szobor, ami obszcén, sértő, gyalázkodó, vérlázító, megalázó, antiszemita és pusztító.

További információkért lásd: 10 perces prezentáció itt -
Vagy 1 óra előadás, PowerPoint diák és hang itt:

További információ és támogatni a kampányt
 kérem, hívjon

Kérjük kering a petíció

Kérjük, írja alá a petíciót!