Hazard Pay, Paid Quarantine Leave, Shuttle Service para sa mga manggagawa sa mga Ecozones

Hazard Pay, Paid Quarantine Leave, Shuttle Service para sa mga manggagawa sa mga Ecozones

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Sa pagpasok ng COVID-19 sa Pilipinas noong unang bahagi ng taon ay nagpatupad ang ating gobyerno ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) upang mapigilan kung hindi man ay mapabagal ang pagkalat nito.  Ito ay nagresulta ng pagkaantala ng trabaho ng tinatayang anim (6) na milyong manggagawa na nagtatrabaho sa mga ecozones. Pinakamatinding tinamaan ang mga manggagawa sa mga industriyang hindi pinayagang mag-operate at no work-no pay. Sa loob ng dalawang buwan ay nawalan kami ng kita at naghihintay ng ayudang hindi naman dumating.

Sa pagpasok ng buong bansa sa panibagong extension ng community quarantine, maraming mga manggagawa ang nagbalik na sa kanilang mga pagawaan.  Nalagay kami sa bulnerableng sitwasyon dahil sa kawalan ng transportasyon na maghahatid sa amin sa pagawaan at pabalik sa aming mga bahay.  Hanggang sa ngayon ay wala pa rin ang libreng mass testing.  

Sa kabilang banda, maliban sa tax break sa loob ng 5-8 taon ay nagbigay ng insentibo ang PEZA sa mga locators na 90-day deferment sa pagbabayad ng utilities at renta upang makaagapay sa mga epekto ng community quarantine.

Bago pa man ang pandemya, malaking bahagi ng kinikita ng mga local government units ay mula sa operasyon ng mga ecozones.  Hindi pa kasama dito ang kinikita ng maliliit na mga negosyo sa paligid ng mga ecozones na nagbibigay ng kabuhayan para sa maraming tao. Hindi matatawaran ang dakilang ambag ng mga manggagawa sa panahong ito ng pandemya upang matiyak ang patuloy na pagtakbo ng ekonomiya. Gayunpaman, bawat araw na kami ay lumalabas sa aming mga tahanan upang maghanapbuhay ay para din kaming nagmamartsa patungo sa aming mga libingan.

Maagang naglabas ng guidelines ang PEZA para sa mga locators nito upang masigurong ligtas sa COVID 19 ang mga ecozones. Gayunpaman, nananatiling hindi ito ipinapatupad. Kung kaya kami ay nagkakaisa sa aming mga panawagan:

1. Libreng mass testing  at quarantine facility para sa mga manggagawa sa mga ecozones.

2. Hazard Pay.

3. Ligtas at sapat na shuttle service

4. Paid quarantine leave

5. Karapatan sa angkop at napapanahong impormasyon sa kalagayan ng aming mga pagawaan.

6. Paglikha ng mga OSH Committees sa bawat pagawaan.