PETITION TO DEFUND AND ABOLISH NTF-ELCAC

PETITION TO DEFUND AND ABOLISH NTF-ELCAC

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Youth Advocates for Peace with Justice started this petition to Government of the Republic of the Philippines

Dalawang taon mula noong pinirmahan ni Duterte ang Executive Order 70, sobra-sobra na ang red-tagging at iba’t ibang porma ng paglabag sa karapatang pantao na ipinalalaganap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Patuloy nitong pinatutunayan na isa itong ahensyang walang silbi para sa kapakanan ng mga Pilipino.

Sa katunayan, ang ating hinaharap na krisis pangkalusugan ay mas nangangailangan ng pansin lalo na sa pondo para sa mga ahensyang nakatutok sa laban sa COVID-19. Malinaw na mula mula sa 2021 National Budget, ang maibibigay sa NTF-ELCAC ay 19 billion para sa mga polisiya na nilalagay ang mga mamamayan sa peligro at panunupil. Higit lamang na inilalatag ng NTF-ELCAC ang entablado kung saan itinatanghal ni Duterte ang kanyang manipulasyon sa katotohanan, patuloy na pang-uusig sa mga pinagbibintangang terorista, at walang habas na pagpapahirap sa masa. Ang ganitong kalaking pondo ay mas kinakailangan para sa mga batayang serbisyo at karapatan ng mamamayan sa ayuda, pagkain sa nakahihirap, pag-aaral ng kabataan, at pondo sa mga solusyong medikal laban sa COVID-19.

Binibigyang laya nito ang AFP-PNP na kumitil ng buhay ng mga taong nakikitang banta sa seguridad, ngunit paano naging banta ang isang magsasaka, babae, trabahador, kabataan, at katutubo?

Paano naging banta ang mga indibidwal na naninindigan lamang sa kanilang karapatan para sa lupa, pantay na turing sa kasarian, nakabubuhay na sahod at benepisyo, libre at makamasang edukasyon, at karapatan sa pagkakakilanlan

Paano naging banta ang mga indibidwal na hindi naman armado?

Mahigit isang taon na simula nang balutin ng COVID-19 virus ang mundo ng takot.

Ang pagbibigay ng labis-labis na pondo na 19 billion dito ay isang patunay na nakikita ni Duterte ang pandemya bilang isang oportunidad para sa pansariling interes. Pinalolobo niya ang mga kaso ng pandarahas at inhustisya. Mayo noong nakaraang taon, naglabas ang NTF-ELCAC ng isang bidyo na binansagan ang mga mag-aaral ng University of the Philippines Los Baños na mga komunista dahil lamang sa pagsasagawa ng mapayapang protesta sa loob ng unibersidad. Makikita rin ang red-tagging laban sa mga personalidad kagaya nina Liza Soberano, Catriona Gray, at Angel Locsin na sumusuporta lamang sa panawagan ng mga progresibong grupo. Walang habas din ang pagpatay ng mga makinarya ng estado. Noong Marso lamang, sampu ang pinatay at anim ang iligal na inaresto sa CALABARZON dahil lamang sa paghihinala na sila ay banta sa seguridad.

Malinaw sa mga aksyon ng NTF-ELCAC na wala itong planong tugunan ang mga lehitimong ugat ng armadong tunggalian. Hindi nito binibigyang solusyon ang kahirapan, inhustisya, at kawalan ng lupa’t trabaho. Bagkus, lalo lamang nitong pinalalala ang sistemang nagpapahirap sa mga Pilipino.

Dapat malaman ni Duterte at ng kanyang mga alipores na ang panawagan ng masa para sa hustisya at kapayapaan ay hindi isang hiling. Ito ay paggiit sa mga karapatang binibigyang lakas ng konstitusyon at walang sinumang may kapangyarihan na tanggalan ito ng bisa, maging pulis man o ang pangulo.

Ang karahasan ng estado ang nagpapatunay na hindi ito ang panahon upang magpasawalang bahala. Higit na tinatawagan ang lahat na makiisa sa panawagang ipagpatuloy ang peace talks dahil hindi kailanman magiging sagot ang all-out war niya upang makamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan.

Malaki ang banta ng NTF-ELCAC at ng kanyang mga galamay sa ating mga karapatan. Bilang mga kabataan, dapat lang na tutulan ang NTF-ELCAC dahil ito na rin ay may napapatunayang kasaysayan ng panunupil at pandarahas lalo na sa ating pang-akademikong kalayaan. Higit na layon ng institusyon na ito na patahimikin at bansagan ang ating mga unibersidad at komunidad bilang mga terorista dahil lamang sa talas ng ating paninindigan na makita ang kriminal na kakulangan ng rehimeng Duterte. Sa kabuuan, napapalayo ang mamamayan sa kanyang mga batayang pangangailangan at tuluyang ipinapatahimik ang sinu-mang naglalayong tumutol sa institusyong ito.

Ang kailangan ng tao ay pondo para sa mga batayang karapatan sa pagkain, ayuda, pabahay, bakuna—ang solusyon ay dapat medikal, hindi militar!

#DefendHumanRights
#PeaceTalksItuloy
#AbolishNTFELCAC

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!