LETA METE LAJAN BIDJÈ A POU KREYE SANT RESIKLAJ POU TRANSFÒME FATRA.

L'ideale est Noble

Anthony GERMÉLUS, Gressier, Haiti
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet