Petition Closed

poziv svima Vama potpišite peticiju koja će biti upućena Papi Franji

This petition had 70 supporters


Peticija S.O.S. Hrvatska
poziv svima Vama potpišite peticiju koja će biti upućena Papi Franji i ostalima zbog sveukupne loše i opasne situacije po opstojnost hrvatskog naroda.
Poštovani Papa Franjo, poštovani Vi svi,poštovani potpisnici,
Hrvatska je sastavni dio Europe već stoljećima, ali ne mora nužno biti dijelom Europske zajednice, pogotovo ako pravne norme nametnute Hrvatskoj od strane EU nisu rezultat demokratskih pregovora, već političkih ucjena i ultimatuma.
Nisam politicar ja sam građanin i ovo je moja gradjanska duznost da kazem ono sto osjecam i ono sto mislim o cijeloj ovoj situaciji u nasoj drzavi koja je više nego dramatična i prijeti opstojnosti hrvatskog naroda i iz tog razloga pokreće se peticija naroda Republike Hrvatske koji moli za vašu pomoć, vratimo vlast Narodu u Republici Hrvatskoj na način da tražimo raspisivanje referenduma!
obrazloženje:
Referendumski ustanak zahtjeva da se raspiše referendum
Organizacijski odbor Referendumskog ustanka uputio je predsjedniku Hrvatskog sabora zahtjev za raspisom referenduma o 4 referendumska pitanja: Jeste li za poništenje pretvorbe i privatizacije?; Jeste li za zabranu rasprodaje imovine, prostora i prirodnih resursa RH?; Jeste li za zabranu prometovanja, proizvodnje i prodaje GMO-a u Republici Hrvatskoj?; Jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji? Za raspisivanje referenduma o ta 4 pitanja prikupljeno je od 13. do 27. veljače ove godine ukupno 480.269 potpisa, odnosno u prosjeku oko 120.000 potpisa po pojedinom pitanju.
Prenosimo Zahtjev za raspisivanje referenduma koji je uputio Organizacijski odbor Referendumskog ustanka:
Zahtjev za raspisivanje referenduma
Građanska inicijativa za prikupljanje potpisa građana sa svrhom raspisivanja referenduma pod nazivom Referendumski ustanak, te njen Organizacijski odbor, osnovana zbog opasnosti po opstojnost Republike Hrvatske su, na temelju čl. 8. g. st. 1., na zajedničkoj sjednici održanoj 14. ožujka 2013. u prostoru Mjesne samouprave Gupčeva zvijezda, Ksaver bb, Zagreb, s početkom u 17 sati, nakon pregleda priloženih izvješća i utvrđenih svih važnih činjenica u svezi izjašnjavanja birača, donijeli sljedeću odluku:
Upućuje se predsjedniku Hrvatskog sabora
zahtjev
za raspisivanje referenduma sa sljedećim pitanjima:
Jeste li za poništenje pretvorbe i privatizacije?
Jeste li za zabranu rasprodaje imovine, prostora i prirodnih resursa RH?
Jeste li za zabranu prometovanja, proizvodnje i prodaje GMO-a u Republici Hrvatskoj?
Jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji?
Nakon provedenih izjašnjavanja, Organizacijski odbori su utvrdili sljedeće:
- rok za izjašnjavanje birača započeo je 13. veljače 2013. s početkom u 00,00 sati, a trajao je 15 dana, do 27. veljače 2013. do 24,00 sata;
- izjašnjavanje je provedeno na teritoriju Republike Hrvatske;
- svi potpisni listovi su prebrojani i neodložno dostavljeni Organizacijskom odboru;
- nisu utvrđene nikakve nepravilnosti tijekom prikupljanja potpisa koje bi prouzročili aktivisti;
- prema najsvježijim podacima Državnog zavoda za statistiku, RH ima 4.284.889 stanovnika.
- prikupljeno je ukupno 480.269 potpisa, što iznosi 11,2 posto stanovnika.
Na temelju svega navedenog, Organizacijski odbor je utvrdio da je izjašnjavanje provedeno u skladu s odlukom odbora od 12. siječnja 2013. i Zakonom o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave te da je stoga bilo uspješno.
Organizacijski odbor ima obvezu i odgovornost koju su mu povjerili birači te svojim potpisima na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, vezano za nominirana pitanja za pokretanje referenduma. Organizacijski odbor smatra da su postavljena pitanja o kojima su se izjašnjavali građani vezana za obvezu Vlade Republike Hrvatske da provodi zakone i odluke Hrvatskoga sabora sukladno članku 115. Ustava RH.
Poseban povod za referendum je neizvršavanje obaveznih Zaključaka Hrvatskoga sabora iz 2002 i 2005. godine kojim se naložilo Vladi RH da poništi sve pretvorbe i privatizacije sukladno tadašnjem Zakonu o reviziji pretvorbe i privatizacije.
Organizacijski odbor upozorava Hrvatski sabor da je dužan naložiti Vladi RH na provođenje ratificiranih međunarodnih ugovora koje je Hrvatski sabor usvojio, a tiču se zaštite stečenih prava i prava vlasništva fizičkih i pravnih osoba. Obzirom da su građani, svojim potpisom, u ovolikom broju podržali navedena pitanja iz referenduma, pozivamo predsjednika Hrvatskoga sabora da u interesu građana Republike predloži Hrvatskome saboru donošenje odluke o raspisivanju referenduma o postavljenim pitanjima u interesu pravde. Iste one pravde za koju su građani glasali, a na koju se poziva i predsjednik Republike Hrvatske i Sabor u tretiranju određenih prava koja su građanima oduzeta.
Nakon izjašnjavanja provedenog u vrlo teškim uvjetima, unatoč naglašenoj i protuzakonitoj opstrukciji od strane određenih medijskih, lokalnih i inih struktura, dužni smo uputiti ovaj pisani zahtjev za raspisom referenduma predsjedniku Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor ovim zahtjevom, stječe snažnu moralnu obvezu ovu jedinstvenu priliku izjašnjavanja birača iskoristiti kao povod za početak korjenite promjene hrvatskog društva, sve u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i pozitivnim pravom te ukoliko posjeduje političku volju, zrelost i povijesnu odgovornost, ima jedinstvenu prigodu pobrati zasluge za boljitak hrvatskog društva ili može snositi odgovornost za njegovu propast zbog propuštanja konsolidacije društva. Birači će to ocijeniti i nagraditi zaslužne svojim glasovima na izborima ili će one koji ne osluškuju bilo naroda, oduzimaju mu pravo na odlučivanje o za opstanak bitnim pitanjima pozvati na odgovornost.
Obrazloženje
Na temelju članka 8.a Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Zakon), birači su ocijenili da postoji potreba za raspisivanjem referenduma u svezi s jednim pitanjem iz djelokruga Hrvatskoga sabora u skladu s čl. 80. Ustava republike Hrvatske, a koje je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske te su stoga 10. studenoga 2012. u prostoru Mjesnog odbora Stjepana Radića, na adresi: Hercegovačka 111, Zagreb, osnovali organizacijski odbor za izjašnjavanje birača o potrebi da se zatraži raspisivanje referenduma (u daljnjem tekstu: Organizacijski odbor).
Organizacijski odbor je, u skladu s čl. 8. b., na svojoj četvrtoj sjednici održanoj 12. siječnja 2013. u prostoru MO Gornji grad, Opatička 16, s početkom u 17 sati, nakon provedene demokratske rasprave, uz uvažavanje mišljenja svih svojih članova te nakon provedenog glasovanja, usvojio jasno formulirana pitanja u svezi s kojim je utvrđeno postojanje potrebe izjašnjavanja birača o tomu da se od Hrvatskog sabora zatraži raspisivanje referenduma i utvrdio je rok unutar kojeg će se sakupljati potpisi birača koji traže raspisivanje referenduma te je o tomu jednoglasno donio sljedeće odluke:
Ovaj Organizacijski odbor te tri osnovana odbora osnivaju Jedinstveni organizacijski stožer u kojem će ravnopravno sudjelovati četiri organizacijska odbora koji su donijeli odluke sukladne čl. 2. Ove odluke. Službeni naziv ove građanske inicijative je Referendumski ustanak.
Organizacijski odbori su, u skladu sa svojim odlukama, proveli izjašnjavanja birača sa sljedećim pitanjima, uz objavljena obrazloženja:
1.Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem:
Jeste li za poništenje pretvorbe i privatizacije?
Pretvorba i privatizacija društvenog vlasništva započeta je i provođena nepravilno - na štetu Republike Hrvatske i njenog gospodarstva te samim tim na štetu hrvatskih državljana. Sa sviješću da je vrlo teško potpuno popraviti davno učinjene štete, držimo važnim da se hrvatska javnost referendumom izjasni o navedenom pitanju, odnosno o potrebi poništenja pretvorbe i privatizacije, kao nužnom preduvjetu reindustrijalizacije države. Sredstva za rad i imovina tvrtki te banke su neophodni za normalan razvoj društva te je time stav Organizacijskog odbora da se biračima pruži prilika za promjenu vladajućeg pogrešnog pravnog, etičkog i moralnog konstrukta društva, odnosno da korištenjem svojih Ustavom jamčenih prava, kao suveren i temeljni nositelj vlasti u državi, narod pruži političarima – zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti – priliku da poništenjem te kriminalne i protuustavne radnje, počnu stvarati pravedno društvo i društvo vladavine prava, koje omogućava nužan razvoj pojednica, obitelji i cjelokupnog hrvatskog društva.
Da postoji potreba za raspisivanjem referenduma s navedenim pitanjem, izjasnilo se 117.005 birača.
2.Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem:
Jeste li za zabranu rasprodaje imovine, prostora i prirodnih resursa RH?
Pitanje zabrane rasprodaje resursa, prostora i imovine, Organizacijski odbor prepoznao je kao jedno od najznačajnijih pitanja za perspektivu razvoja budućih hrvatskih naraštaja. Predmetna rasprodaja je ujedno i izvor najvećih problema hrvatskog društva jer omogućuje neodgovorno zaduživanje i time potiče negativnu selekciju (političkih) kadrova i nepotizam do neslućenih granica. Najvažnije jest to da mi nemamo nikakvo pravo nasljeđenu zemlju predaka prodati i buduće naraštaje ostaviti lišene svih mogućnosti, jer ni nama naši predci nisu to napravili. Potrebno je također zaustaviti daljnju rasprodaju svih životnih prirodnih resursa: voda, tla, šuma, prometne i energetske infrastrukture, jer se time omogućava normalan i nezavisan razvoj države i društva te selekcija kvalitetnih upravljačkih kadrova.
Da postoji potreba za raspisivanjem referenduma s navedenim pitanjem, izjasnilo se 124.500 birača.

3.Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem:
Jeste li za zabranu prometovanja, proizvodnje i prodaje GMO-a u RH?
Republiku Hrvatsku nužno je razvijati u svekolikom ekološkom smislu, hrvatskim državljanima mora se omogućiti prirodna prehrana te treba razvijati integralnu ekološku turističku ponudu s ekološkom hranom. Nadalje, ovisnost prehrane državljana o GMO korporacijama pitanje je državne sigurnosti. U zamisao o Republici Hrvatskoj kao svjetskom ekološkom biseru nikako se ne uklapa, izuzetno opasna GMO hrana. Pitanje proizvodnje i prodaje GMO hrane pokazuje nevjerojatnu brutalnost političke oligarhije, jer iako su se većina ili čak sve županije proglasile zonama slobodnim od GMO, to njima očito ništa ne znači. Štetnost i opasnost po sav živi svijet koju GMO dokazano donosi, po mišljenju Organizacijskog odbora, političari zanemaruju do zastrašujuće razine. To je iznimno bitno referendumsko pitanje koje pokazuje odnos nacije spram zdravlja ljudi, bio raznolikosti i zaštite prirode, koju smo također nasljedili od predaka i dužni smo ju ostaviti u zdravom stanju budućim naraštajima.
Da postoji potreba za raspisivanjem referenduma s navedenim pitanjem, izjasnilo se 121.948 birača.
4.Smatrate li da postoji potreba za ponovnim raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem:
Jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji?
Republika Hrvatska je svjetski, originalni ekološki biser, i treba biti očuvana od svekolike neoliberalne devastacije. Značaj ponovnog raspisa referenduma o tom pitanju, Organizacijski je odbor prepoznao kao bitno za opstojnost RH odnosno za političke, gospodarske i kulturne slobode hrvatskih državljana. Pravne norme EU nisu dio ravnopravnih pregovora nego ultimatumi, neka vrsta partijskih direktiva, a takova je praksa po mišljenju Organizacijskog odbora, ne demokratski deficitarna već krajnje nedemokratska, a političke okolnosti, kao gospodarsko stanje unutar EU dramatično se mijenja iz dana u dan. Uz sve navedeno, kampanje i prijetnje te sustavno obmanjivanje naroda bilo je zastrašujućih razmjera što pokazuje u kakvu i na što sve spremnu asocijaciju se nedemokratskim referendumom guralo državljane Republike Hrvatske.
Da postoji potreba za raspisivanjem referenduma s navedenim pitanjem, izjasnilo se 116.816 birača.
Organizacijski odbori u prilogu ovog zahtjeva uredno dostavljaju Predsjedniku Hrvatskog sabora sve popisne knjige kojima dokazuju da je raspisivanje referenduma zatražio utvrđeni broj birača. Ovaj zahtjev se, analognom primjenom čl. 44. Zakona, objavljuje u "Narodnim novinama" te u dnevnom tisku kao i na Hrvatskoj radioteleviziji.
Ova odluka stupa na snagu datumom donošenja.
Organizacijski odbor
'Referendum je krovno ustavno pravo'

Tko stoji iza Referendumskog ustanka?
Birači koji su odlučili izboriti se i prekinuti samovolju političara i bezobzirnu pljačku naroda. izboriti se za svoje Ustavom zajamčeno pravo da bude najviši oblik suvereniteta. Ustav RH čl. 1: “U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

http://referendum.co/
Hrvatska je sastavni dio Europe već stoljećima, ali ne mora nužno biti dijelom Europske zajednice, pogotovo ako pravne norme nametnute Hrvatskoj od strane EU nisu rezultat demokratskih pregovora, već političkih ucjena i ultimatuma.
mi ne tražimo nove gospodare..mi se borimo za nasa građanska prava koja kao građani Republike Hrvatske imamo po Ustavu..

O tome koliku važnost ovom događaju pridaje policija i vlast najslikovitije govori jako osiguranje ovog skupa od 100-tinjak aktivista koji su se okupili kako bi predali knjige, a ne prosvjedovali. Od mjesta okupljanja Trga bana Josipa Jelačića od 12 sati pa cijelim putem do Markovog trga kao i na tom trgu sve što se događalo snimala su dva policajca, a njih 30-tak, neki i u pancirkama, neprekidno su bili uz aktiviste sve do 15 sati. Na cijelom prostoru Trgu sv. Marka za njih je bila pripremljena željezna ograda unutar koje su se morali zadržavati

Hrvatska je u zivom pijesku. Svakog dana upada dublje. Nisu samo porazne statistike o iseljavanju hrvatske mladezi, nego u pitanju je i demografsko izumiranje u Hrvatskoj, U 2010. godini u Hrvatskoj se rodilo 43.361 dijete, a umrlo je 52.096 osoba, znaci prirodni je prirast manji za 8.735. Tako svake godine nestane jedan grad od 10-ak tisuća stanovnika.

O lijepa, o draga, o slatka slobodo...
Non Bene Pro Toto Libertas Venditur Auro.
(Sloboda se ne prodaje ni za sva blaga svijeta.) Natpis na tvrđavi Lovrijenac, XI st

Demokracija je vladavina naroda. Kroz povijest, bilo je raznih oblika vladavina, gdje su se vlastodršci ili pretendenti na vlast legitimirali na razne načine – vlastitom vrlinom, plavom krvi, božanskim poslanjem i sl, ali u moderno doba demokracija je općeprihvaćena kao neupitna vrijednost, do te mjere da se na nju pozivaju svi, pa i diktatorski režimi. Demokracija je konzekventan politički izraz svih idejnih sustava na kojima počiva naša zapadna kultura – antičke Atene, kršćanskog univerzalizma i prosvjetiteljstva. Demokracija je danas realno tu i kao akumulirana baština nebrojenih povijesnih borbi za pravice.
Naša demokracija danas u Republici Hrvatskoj je zastupnička, što znači da mi građani, nosioci suvereniteta, dajemo zakonodavne i izvršne ovlasti našim zastupnicima na lokalnom i državnom nivou. Objašnjenja i opravdanja takvog posredovanja demokracije predmet su stalne rasprave, ali svi se slažu, a i Ustav predviđa i jamči, da je suverenu, tj. građanima, uvijek na raspolaganju izravno politički odlučiti kroz referendum, o čemu god i kako god žele, ako nije protivno Ustavu. Protiv referenduma kao čistog, izravnog oblika ideje i sustava kojeg nitko ne dovodi u pitanje – demokracije – u načelu nitko nikada ne može biti, odnosno protiv volje za referendumom ne postoji valjan argument.
Ljudi su bića osuđena na život u zajednici, na društveni život, a demokracija služi da taj život učini nenasilnim, održivim i što harmoničnijim. Ako nam se čini da smo od harmoničnog daleko, da trpimo nasilje ili živimo neodrživo, to je samo znak da partikularni interesi nadjačavaju opći interes, tj. da nam je demokracija manjkava i ograničena. Mnogi su načini da je poboljšamo, a referendum svojom izravnošću, inkluzivnošću i edukacijskom snagom sigurno spada u bolje. Referendum obnavlja povjerenje u život zajednice i slobodu pojedinca.
Bez obzira kakav je naš stav, bez obzira mislimo li da je on dobar ili loš, taj bismo stav trebali iznijeti na takav način da on bude obvezujući za državnu i lokalnu vlast. Referendum je jedini demokratski mehanizam koji nam to omogućuje.
Kako se više ne bi proizvoljno nagađalo o tome što zbilja misle građanke i građani dati svoj potpis za raspisivanje referenduma i omogućavanje hrvatskoj i svjetskoj javnosti da sazna kakvu budućnost žele ljudi koji u Hrvatskoj i sa Hrvatskom žive.

Hrvatska je sastavni dio Europe već stoljećima, ali ne mora nužno biti dijelom Europske zajednice, pogotovo ako pravne norme nametnute Hrvatskoj od strane EU nisu rezultat demokratskih pregovora, već političkih ucjena i ultimatuma.
mi ne tražimo nove gospodare..mi se borimo za nasa građanska prava koja kao građani Republike Hrvatske imamo po Ustavu..
Prilažemo samo jedan mali dio podataka na koji način se narod hrvatske uništava!
Ovo su četiri stupnja kroz koje MMF porobljava države, provjerite gdje je Hrvatska
http://www.dnevno.hr/vijesti/novac/76891-ovo-su-cetiri-stupnja-kroz-koje-mmf-porobljava-drzave-provjerite-gdje-je-hrvatska.html
'Hrvatska nikome ne duguje ni kune; kamatare nas ukradenim našim novcem
http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/52218-hrvatska-nikome-ne-duguje-ni-kune-kamatare-nas-ukradenim-nasim-novcem.html
'Vlada sprema rasprodaju bez 'suvišnih zašto''
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/237905/Vlada-sprema-rasprodaju-bez-suvisnih-zasto.html#.UPwCp_JpQ5s
http://www.index.hr/vijesti/clanak/deutsche-welle--u-hrvatskoj-je-u-tijeku-opca-rasprodaja-/658270.aspx

HRVATSKA .. NE EU
Nigel Farage objašnjava
http://youtu.be/uIHllrLPRtM
http://www.youtube.com/watch?v=M2dwyaiT-Bs&feature=share&list=PL88A77D3E73ADD2A4
http://www.youtube.com/watch?v=pNmuERfaqfY&feature=share&list=PL88A77D3E73ADD2A4

VIJEĆE ZA HRVATSKU JE OBJAVILO DEKLARACIJU O NIŠTAVOSTI REFERENDUMA O PRISTUPANJU HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI OD 22.01.2012
TEMELJEM 649.490 HRVATSKIH DRŽAVLJANA KOJI SU NA REFERENDUMU O PRISTUPANJU EUROPSKOJ UNIJI GLASOVALI PROTIV, VEĆINE DRŽAVLJANA KOJI SU REFERENDUM BOJKOTIRALI I SVIH KOJI SU OBMANUTI I PREVARENI
1. Hrvatski narod je u posljednjih 143 godine iskušao život u tri državne zajednice u kojima je bio politički varan, pljačkan, odnarođivan, izrabljivan i teroriziran.

2. O dvadesetoj obljetnici osamostaljenja i međunarodnog priznanja Hrvatske države upriličen je Referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, umjetnoj političkoj tvorevini koja svojim članicama oduzima suverenost, ali koja sama nema suverenosti. Proces pregovaranja i Referendum provele su političke strukture komunističkog mentalnog sklopa koje su odgovorne za privatizacijsku pljačku, korupcijsku kugu i posljedični gospodarski slom zemlje. Korupcija i Referendum o pristupanju Europskoj uniji doktrinarno su povezani događaji iz laboratorija tzv. neoliberalnog kapitalizma, metode kojom se šokiranom narodu nameće kult obožavanja novca i slobodnog tržišta uz posvemašnju državnu deregulaciju po pitanjima vođenja socijalne, gospodarske, financijske i fiskalne politike.

3. Hrvatski narod povijesno ne priznaje Referendum o pristupanju Europskoj uniji, jer su vladajuće političke strukture:
mimo volje naroda i bez prethodne javne i demokratske rasprave u parlamentu, te u gospodarskim i drugim strukturama, započele tajno pregovarati i potpisivati pregovaračka poglavlja, i to na temelju ucjena i ustupaka, a bez davanja istih na javni uvid;
zbog straha od volje naroda su 2010. promijenile dotadašnji Ustav RH koji je svojim odredbama o referendumu sprječavao mogućnost manipulacije biračkim tijelom, a sve u cilju da se Republika Hrvatska pod svaku cijenu pridruži Europskoj uniji (izjava potpredsjednika Sabora Vladimira Šeksa: “Bez promjene Ustava kojom je utvrđeno da je za prolaz referenduma dovoljna većina izašlih, današnji referendum ne bi prošao jer na njega nije izašlo više od polovice hrvatskih birača“, “Vjesnik” od 23.1.2012.);
nisu poštovale “Temeljne odredbe Ustava” o neotuđivosti, nedjeljivosti i neprenosivosti suvereniteta Republike Hrvatske (čl. 2.) već su naknadno u Ustav ubacile čl. 145. kojim su načela suvereniteta podčinili “naročitoj (sui generis) udruzi” i time Ustav Republike Hrvatske derogirali na “normu koja implicitno propisuje izravan učinak i nadređenost prava EU hrvatskom pravu”;
lansiranjem poruke u brošuri “Idemo u EU” slijedećeg sadržaja (prilog tiskovini “Večernji list” od 21.1.2012.): “Potrebno je da referendumu pristupi većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača, a odluka je donesena ako se za nju izjasnila većina birača koji su pristupili referendumu”, obmanuta je većina biračkog tijela koja je bojkotirala izlazak na Referendum;
u noći uoči referenduma u glavnom dnevniku državne televizije izjavom ministrice vanjskih poslova V. Pusić kako će u “u slučaju neuspjeha referenduma o pristupanju EU doći u pitanje isplata mirovina”obmanuli javnost. Iako se radi o laži kažnjivoj po čl. 333. Kaznenog zakona zbog “utjecaja na slobodu odlučivanja birača”, Vlada RH ju ne demantira.Izmanipulirani i uplašeni umirovljenici masovno izlaze na referendum glasujući “ZA” EU;
su jednostrano financirale PRO EU kampanju, iako za to nije predviđena stavka u državnom proračunu! Novcem svih poreznih obveznika, plaćale su promotivne spotove o EU i vodile uvredljivu i ponižavajuću PRO EU kampanju na svim TV postajama kao da se radi o reklamnom tržišnom marketingu, a ne o ozbiljnom pitanju budućnosti države i naroda, dok je glas protiv potpuno diskriminiran;
suzbijale i marginalizirale kampanju o štetnim posljedicama pridruživanja EU, a koju su organizirali i plaćali sami građani. Obzirom da ne mogu ravnopravno sudjelovati, građani pod šatorima mjesecima protestiraju ispred državne televizije da bi ostvarili Ustavna prava o jednakosti i ravnopravnosti, vladavini prava, zakonitosti akata tijela javne vlasti i utvrđivanju državnih rashoda u državnom proračunu (čl. 3., čl. 14., čl. 19. st. 1. i čl. 91. st. 1. Ustava)!
priznale rezultat Referenduma na koji je prema DIP-u izašlo 1.960.231 birača, a što je svega 43,5% biračkog tijela, a za legitimnu i legalnu odluku bilo je potrebno 50% birača + 1 glas
provele Referendum po Ustavu iz 2010., iako su to morale učiniti po Ustavu iz 2003. kada su predali zahtjev za članstvom u EU, izigravajući tako Ustavni zakon za provedbu Ustava koji nalaže usklađivanje Zakona o referendumu s Promjenom Ustava!Protuustavnost je artikulirala i sama predsjednica Ustavnog suda, Jasna Omejec, ovim riječima: „Čvrsto je opće pravno pravilo prema kojem se postupak vodi po onom propisu po kojem je započet, čak i kad je riječ o Ustavu!“, a kada je referendum prošao, komentirala je kako „Ustav treba shvatiti ozbiljno i neka se takve pogreške nikada ne ponove“. Ove izjave jasno ukazuju da Ustavni sud nije sud, nego svojevrsno političko tijelo;
4. Hrvatski narod ne priznaje nikakve političke, gospodarske niti financijski štetne odnose i obveze, koji će proizaći iz provedenog Referenduma i političkog inženjeringa prošlih vlada i sadašnje vlade, a pogotovo ne one koje su proizašle kršenjem Ustava, Ustavnih zakona, temeljnih ljudskih i građanskih prava i demokratskih načela.

5. Tražimo od zemalja članica Europske Unije, koje se stalno pozivaju na demokraciju, poštivanje ljudskih i građanskih prava, te vladavinu prava, da s obzirom na gore navedene nelegalne i nedemokratske okolnosti u kojima se Referendum u Republici Hrvatskoj proveo, ne ratificiraju Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

6. Hrvatski narod će se ujediniti i boriti za pravedni i istinski demokratski politički poredak, pravedne ekonomske i gospodarske odnose, zaštitu čovjeka i prirode, cjelokupnog planeta Zemlje, te mir među narodima i državama.

7. Hrvatski narod je spreman surađivati sa svim narodima svijeta na bazi uzajamnog poštovanja i ravnopravnih odnosa, poštovanja temeljnih ljudskih i građanskih prava, demokratskih načela, te socijalne i zdravstvene sigurnosti pojedinca, te ekonomske suradnje koja počiva na socijalno-tržišnom gospodarstvu, a ne na temeljima gramzljivog neoliberalizma, kojemu je jedini interes neograničeni profit.

Komentar:
Oligarhija, znajući da nema potporu naroda za izdajničke poslove oko ukidanja suverene države RH, u potajici su izvršili državni udar na narod kao vladara, i na Hrvatsku kao državu hrvatskoga naroda i svih drugih njenih državljana, jer se sa pravničkim udarom na Ustav i na narod upisalo u Ustav da se bilo koja većina između “pristupilih” birača na referendum tobože ima prihvaćati kao da je to valjana odluka naroda, čak i kad bi se na oligarhijski inženjering “referenduma o prisupanju u EU” odazvala samo 3 čovjeka od 3,8 milijuna birača, a samo 2 od ta 3 birača odlučila za brisanje suverenosti RH i priključenja RH u EU.Jandroković je sam javno priznao na HTV, da ni on ni ministarstvo vanjskih poslova u kojem je predsjedao nije ni pročitao onih oko 140.000 stranica tekstova na stranom jeziku sadržanih u pravnim dokumentima EU, a niti su to do danas učinili u vladi Republike Hrvatske, a on i Jadranka Kosor tadašnja premijerka su ih samovoljno potpisali.
Dakle, oligarhija si je, bez pitanja naroda, sama uzela pravo na hazard sa sudbinom naroda i zemlje, te upustila u hazardersko ponašanje i pristajanje čak na nepoznate im kondicije u dokumentima koje su potpisivali kao vlast, “u ime naroda”.Narod nikoga nije ovlastio da se kocka sa sudbinom naroda, pa potpisivanje međunarodnih dokumenata od strane oligarha ne može po pravdi niti obvezivati narod. Tim više što oligarsi sve činiše bez pitanja naroda, a ukidaše prava i slobode narodu i podređivaše narod i RH uvjetima za tuđe interese.

Zaključna misao
U toj zemlji Republici Hrvatskoj ima 260 multimilijunaša, koji nikad nisu radili, Poziv za iseljavanje je hit na Facebook: ''Mladi napustite Hrvatsku''. Više od 30.000 mladića i djevojaka zatražili su njemačko državljanstvo. Netko je napisao: ulazimo u EZ da nestanemo. Hrvatska je ugroženija danas više nego kada je bila u Jugoslaviji danas u RH daju i budzašto prodaju hrvatsko blago!
U Republici Hrvatskoj se ne može učiniti ništa u smislu uspostave pravne države dok se ne oslobodimo.

Akademik Josip Pečarić shvatio je potrebu za tumači istine, te je uzeo na sebe apostolsku ulogu kako bi s riječju i slovom, putujući od mjesta do mjesta u RH i BiH, s nakanom da uputi hrvatski narod, kako da se osloboditi od Lucifera koji danas upravljaju Hrvatskom.

Istina je sve ono o čemu se ne može javno govoriti. Nu, istina će nas spasiti, ali prije toga će nas učiniti mizernim. Na kraju, netko će odgovarati pred ljudima, a svi ćemo odgovarati pred Bogom za učinjena (ne)djela.

Nema toga mraka niti crne tmine gdje bi se mogli zlikovci sakriti.(Job 34, 22)

Unaprijed zahvaljujemo na potpori
potpis
hrvatski narodToday: jasna is counting on you

jasna romcevic needs your help with “Peticija S.O.S. Hrvatska: poziv svima Vama potpišite peticiju koja će biti upućena Papi Franji”. Join jasna and 69 supporters today.