Peticija PROTI nadaljnemu sodelovanju Zavoda

Peticija PROTI nadaljnemu sodelovanju Zavoda

Started
August 12, 2022
Signatures: 358Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Avtorice Peticije

DEJSTVA:


V zadnjih dneh se je na slovenskem spletu pojavilo večje število pričevanj, ki bremenijo posilstva, drugih oblik spolnega, fizičnega in psihološkega nasilja, finančnih prevar ter zlorabe položajev, ki jih je zasedal. Tovrstnih izpovedi je vsak dan več.


Te prijave so se množično vsule na Instagram stran , ki je razlog, da so si mnoge izmed žrtev drznile prvič javno spregovoriti o zlorabah, ki so jih doživele.


Četudi je - zapoznela - javna razprava o nasilju in drugih oblikah antisocialnega vedenja s strani tega posameznika nekaj novega, te informacije za večino, ki je dotičnega posameznika poznala, niso nikakor presenetljive. Anekdote o surovi zlorabi in nasilju, predvsem nad ženskami, v Ljubljani krožijo že leta in praktično vsak, ki se je v zadnjih letih gibal v kulturniških krogih pozna vsaj eno - pogosto pa več kot eno - dekle ali žensko, ki je že bila žrtev nasilja.


Zato spodaj podpisani ZAHTEVAMO, da se zavod, ki je financiran iz javnih sredstev, nemudoma distancira od, ki trenutno pri zavodu sodeluje kot urednik bloga portala Kulturnik.si in z njim za vselej prekine poslovne stike. Poleg tega NAPROŠAMO zavod, da razišče, kako je do tega sodelovanja sploh prišlo - ne verjamemo namreč, da v zavodu pred začetkom sodelovanja ni obstajalo zavedanje o reputaciji g. kot povzročitelju spolnega nasilja. Poleg tega zavod in tudi širso - javno in privatno - kulturno skupnost v Sloveniji POZIVAMO, da temeljito prevetri svoje kriterije za dodeljevanje sredstev, položajev in moči znotraj kulturnih instituciji, in s tem zaščiti udeleženke v slovenskem kulturnem prostoru pred nadaljnjim nasiljem. Naj se ne ponovi nikoli več! 


ni Kulturnik! naj se odpusti iz projekta Kulturnik.si!

 

Pojasnilo glede naslovne fotografije: Fotografija je bila izbrana, ker se avtoricam peticije zdi povedna o družbenem ugledu, ki ga uživa. Avtorice nikakor ne implicirajo, da je trenuten kabinet Ministrstva za Kulturo sokriv za dejanja.

 
Support now
Signatures: 358Next Goal: 500
Support now