Petition Closed
Petitioning Evropskému parlamentu

Petice za ochranu lidských práv v otázkách mateřství v Evropě (Czech text)

Proč je to důležité? Kvůli zvýšení povědomí o porušování lidských práv.

Letter to
Evropskému parlamentu
To: www.humanrightsinchildbirth.com (Komu je petice adresovaná: Evropskému parlamentu.)

This text can be found on www.change.org in the following languages: Slovak, Slovenian, English, German, Croatian, Dutch, Italian, Spanish, Estonian, Lithuanian, Latvian, French, Swedish, Greek, Czech.

Petice za ochranu lidských práv v otázkách mateřství v Evropě adresovaná Evropskému parlamentu

Vyzýváme Evropský parlament, aby přehodnotil praktiky, které se používají během porodu ve všech jeho členských zemích.

Evropské ženy se setkávají s různými systémy péče během těhotenství a v průběhu porodu, ale čelí společným problémům. Kvůli nadužívání lékařských zásahů je pro ženy stále těžší dosáhnout fyziologického a spontánního porodu. Iatrogenní následky (následky způsobené zdravotníky) těchto zásahů jsou reálným a častým problémem v zemích celé Evropy.

V roce 2010 Evropský soud pro lidská práva v procesu Ternovszky versus Maďarsko vyhlásil, že "právo na respektování soukromého života zahrnuje právo vybrat si podmínky pro porod". Přesto mají mnohé evropské země systém péče o rodičku, ve kterém se rutinně narušuje fyzická autonomie žen a jejich možnosti jsou striktně vymezené.

Právo porodit své dítě mimo nemocnice je velmi důležité pro všechny rodící ženy, ať už se rozhodnou pro porod v nemocnici nebo doma. Respektující péče o ženy, které se rozhodnou pro porod v nemocnici, může být zajištěna pouze tehdy, jestliže mají možnost odejít a porodit s jiným poskytovatelem péče, i v případě, že tuto možnost nevyužijí. Systém funguje jinak, jestliže poskytovatel zdravotní péče dává doporučení s vědomím, že žena se pro něho může a nemusí rozhodnout, nežli tehdy, když poskytovatel věří, že žena může být právně přinucena v případě, že se nepodřídí.

Kvalitní observační studie dokázaly, že plánovaný domácí porod je pro zdravé ženy stejně bezpečný, jako porod v nemocnici. Kvůli trendům a postupům institucionalisovaného porodu je porod doma často jediným způsobem, jak ženy mnoha národů mohou porodit bez nepotřebných chirurgických a farmaceutických zásahů.

V mnoha evropských státech není dostupná odborná péče při domácím porodu a ve skutečnosti mnohé země ženám porod mimo zdravotnické zařízení velmi ztěžují.

Naléhavě žádáme Evropský parlament, aby si vzal dodržování lidských práv během porodu jako východisko k prozkoumání systémů péče o rodičku ve všech členských státech Evropské unie.

HRiC