Petiție către CEC pentru a deschide secții de votare în Florida

0 have signed. Let’s get to 500!


Către Comisia Electorală Centrală

Propuneri referitoare la Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării.

Pentru asigurarea accesului la exercitarea dreptului la vot de către cetățenii aflați peste hotarele țării, noi, subsemnații, cetățeni ai Republicii Moldova aflați peste hotare, venim cu următoarele propuneri de modificări la Regulamentul propus spre consultare:

De a modifica P.7(a):

  • se modifică în felul următor :

    paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (valabil sau expirat);

Explicatii:

  • O bună parte dintre cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării dețin dublă cetățenie și în scopul deplasărilor folosesc alte pașapoarte decât cel moldovenesc, fie pașaport român, fie al altei țări. Intrucât dreptul constituțional la vot nu poate fi comparat cu traversarea unei frontiere, iar procedura de vot necesită doar o bună identificare a cetațeanului cu drept de vot, considerăm că nu este necesară obligativitatea unor pașapoarte valabile ale cetățeanului Republicii Moldova.

A se adauga la P.7 litera/subpunctul (c):

  • buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire

Explicatii:

  • Credem necesar de a permite votarea și în baza buletinului de identitate valabil, ținând cont că unor persoane care s-au întors în țară cu pașapoarte expirate, acestea le-au fost sustrase la frontieră. Or, pentru a perfecta un altul nou, fie nu reușesc în termeni, fie nu au această necesitate. Și aici credem că nu e corect să lipsim pe cineva de dreptul la vot doar pentru că nu și-a perfectat un pașaport de călătorie util doar pentru acest scop. Având în vedere că în țară se votează în baza buletinului, considerăm că este logic ca și cetățenii aflați peste hotare să poată vota și în baza acestui document.

Punctul 10 sa se completeze cu un nou alineat:

  • Totodată, pentru localitățile unde nu au fost deschise secții de vot la scrutinul precedent, în cazul în care în urma înregistrării prealabile (on-line sau prin cerere scrisă individuală sau de grup) se vor acumula un minim de 300 de declarații înregistrate, se va constitui o nouă secție de vot.

Explicatii:

  • Introducerea acestui stimulent pentru alegători are drept scop de a susține și a promova înregistrarea prealabilă pe portalul alegator.md. În același timp va contribui la crearea unui mecanism concret de constituire a secțiilor adiționale, iar cetățenii vor putea să-și exercite dreptul la vot parcurgând distanțe rezonabile. Această propunere vine să satisfacă și necesitatea de a deschide secții de vot acolo unde sunt alegătorii și nu la întâmplare sau în baza informației incomplete.

 

 

 Today: Ruslan is counting on you

Ruslan Josan needs your help with “Petiție către CEC pentru a deschide secții de votare în Florida”. Join Ruslan and 320 supporters today.