Perbicaraan Penuh untuk Zahid, Reformasi SEGERA (atau hilang legitimasi)

Perbicaraan Penuh untuk Zahid, Reformasi SEGERA (atau hilang legitimasi)

Started
13 September 2023
Signatures: 15Next Goal: 25
Support now

Why this petition matters

Keputusan terkini oleh Pejabat Peguam Negara (AGC) untuk memberi pelepasan tanpa dibebaskan (DNAA) kepada Zahid Hamidi dalam hubungannya dengan 47 tuduhan yang melibatkan jutaan ringgit berkaitan dengan Yayasan Akal Budi, adalah yang terbaru dalam siri tindakan yang tidak wajar dipertahankan oleh pentadbiran semasa sejak penubuhan kerajaan Pakatan Harapan-Barisan Nasional.

Keputusan untuk mengambil tindakan sedemikian walaupun terdapat kes prima facie telah menimbulkan persoalan serius tentang komitmen dan keupayaan kerajaan untuk mentadbir negara kita dengan integriti dan mengikut Perlembagaan Persekutuan serta prinsip pemerintahan undang-undang. Keputusan ini akan mengakibatkan pengikisan kepercayaan awam dan keyakinan dalam institusi kita, terutamanya dalam keupayaan AGC untuk menyiasat kes secara teliti dan tidak memihak supaya kita dapat mengadili golongan elit yang rasuah.

Keputusan untuk melepaskan Zahid Hamidi dari tuduhan serius sedemikian mewujudkan perbezaan yang menyinggung dari prinsip kesamarataan, dan menghantar mesej berbahaya bahawa mereka yang berada dalam kedudukan berkuasa dan pengaruh boleh bertindak tanpa akibat, dan terlepas daripada pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Persepsi sistem keadilan dua darjat, satu untuk golongan elit dan satu lagi untuk rakyat jelata, sedang merosakkan asas demokrasi kita dan menggugat keyakinan rakyat dalam pemerintahan undang-undang dan tadbir urus yang baik.

Sejak November 2022, kita telah menyaksikan tindakan yang merosakkan kepercayaan kita kepada Perdana Menteri dan kerajaannya, yang pernah berjanji-janji untuk melaksanakan reformasi untuk mempertahankan kebebasan asas dan hak asasi manusia kita, kini seolah-olah telah sia-sia. Tanda-tanda telah ditunjukkan secara berkala dengan penarikan balik berterusan terhadap janji untuk mengkaji semula, meminda atau memansuhkan undang-undang yang mendesak seperti Akta Hasutan, Akta Cetakan Akhbar dan Penerbitan, Akta Rahsia Rasmi, dan SOSMA, antara lain.

Juga terdapat penindasan yang meningkat terhadap kebebasan kita untuk bersuara, termasuk penapisan media dan kandungan dalam talian lain, pengharaman filem dan penerbitan, sekatan terhadap kebebasan akademik, dan pelanggaran terhadap ungkapan berasaskan gender. Juga tiada komitmen atau tindakan yang jelas kelihatan untuk mencapai reformasi institusi, termasuk menjadikan SPRM bebas dan akauntabel hanya kepada Parlimen.

Krisis kepercayaan ini terhadap keupayaan kerajaan untuk melaksanakan agenda reformasinya harus diatasi dan demi meningkatkan akauntabiliti dan ketelusan, kami menuntut perkara berikut:

1) Penubuhan jawatankuasa bebas untuk mengesahkan dan membangunkan roadmap terperinci (termasuk jadual waktu) bagi keutamaan reformasi kerajaan semasa. Jawatankuasa bebas ini harus merangkumi wakil masyarakat madani dan membina atas cadangan yang dibuat oleh IRC yang ditubuhkan pada tahun 2018;

2) Pisahkan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya Awam serta menubuhkan mekanisme untuk memastikan pelantikan pendakwa awam adalah bebas daripada campur tangan politik;

3) Mengesahkan semula, tanpa sebarang penangguhan, rancangan kerajaan untuk mengkaji semula, meminda atau memansuhkan SEMUA undang-undang sewenang-wenang dan menindas yang membataskan hak asasi manusia dan kebebasan bersuara kita; dan

4) Mengesahkan semula, tanpa sebarang penangguhan, rancangan kerajaan untuk reformasi institusi berkaitan dengan SPRM dan IPCMC yang bebas.

Kami juga menyeru rakyat untuk mengambil semula suara kita demi Malaysia, dan mengambil tindakan berikut pada 16 September 2023 (Sabtu) untuk memperingati Hari Malaysia, sebagai sokongan kepada tuntutan kami:

Gunakan #REFORMforMalaysia atau #REFORMdemiMalaysia pada Sabtu dan kongsikan semula tuntutan kami.

Sila tandatangani petisyen dalam talian ini dan tulis kepada Perdana Menteri untuk menegaskan tuntutan bagi akauntabiliti.

Support now
Signatures: 15Next Goal: 25
Support now