Per unes proves d'avaluació finals justes

Per unes proves d'avaluació finals justes

Creada
13 de junio de 2022
Firmas: 285Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Maria Polo

En les últimes setmanes s'han realitzat les proves finals d'avaluació a la Universitat Oberta de Catalunya. Des de l'adveniment de la crisis de la COVID-19 aquestes s'han dut a terme de forma telemàtica. Arrel d'aquest canvi de format, múltiples proves (tant PS com EX) han passat a tindre un gruix de preguntes no acorde amb el temps delimitat per a respondre-les, quelcom que impacta negativament en els resultats i no reflecteix de manera justa el coneixement, temps i esforç de l'estudiant. Demanem que es reconsideri el balanç entre preguntes-temps de que es disposa i que es tingui en compte aquest desajust en les qualificacions finals de l'alumnat i futures proves d'avaluació.

 

En las últimas semanas se han realizado las pruebas finales de evaluación en la Universitat Oberta de Catalunya. Desde el advenimiento de la crisis de la COVID-19 estas se han llevado a cabo de forma telemática. A raíz de este cambio de formato, múltiples pruebas han pasado a tener un grosor de preguntas no acorde con el tiempo delimitado para responderlas, algo que impacta negativamente en los resultados y no refleja de manera justa el conocimiento, tiempo y esfuerzo del estudiante. Pedimos que se reconsidere el balance entre preguntas-tiempo de que se dispone y que se tenga en cuenta este desajust en las calificaciones finales del alumnado y futuras pruebas de evaluación.

Apoyar ahora
Firmas: 285Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora