Petition Closed

Ang pagpasa ng usok ng sigarilyo ay nakamamatay, stop second hand smoking.

This petition had 127 supporters


Ako, bilang isang istudyante at mga kapwa ko mag aaral na nagmula sa lungsod ng Cabanatuan kami ay nangangamba sa maaaring idulot na sakit ng second hand smoking o pag pasa ng usok sa mga taong nakapaligid sa gumagamit nito

Ang paglanghap ng usok ng tabako ay nakakasama sa kalusugan ng tao,  lalong lalo na sa mga kabataan,  kahit na sa simpleng pag langhap ng usok nito'y maaring magdulot ng mga malulubhang sakit tulad ng sakit sa puso, mga sakit sa baga tulad ng malubhag bronchitis at emphysema,  osteoporosis, at katarata. Ang paninigarilyo ay ang isa sa sanhi ng kamatayan sa mundo, ang pagpasa ng usok ng tabako ay kabilang dito. Ang tabako ay naglalaman ng 4,000 iba't ibang uri ng kemikal na nagdudulot ng sakit sa mga taong gumagamit ng tabako at pati na rin sa mga nakapaligid at nakakalanghap ng usok nito. 

Ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar ay mahigpit na ipinagbabawal, ngunit marami parin ang mga hindi sumusunod dito. 

Alagaan natin ang bawat isa,  sa pamamagitan ng hindi pagpasa ng usok sa mga taong nakapaligid sayo sa tuwing ika'y naninigarilyo,  sundin ang batas,  itigil ang paninigarilyo sa maling lugar. Stop second hand smoking! 

 

 

       MARAMING SALAMAT PO SA PAGBIBIGAY PANSIN SA AKING PETISYON. 

 Today: Paulzedrick is counting on you

Paulzedrick Mallo needs your help with “People who use cigarette : Ang pagpasa ng usok ng sigarilyo ay nakamamatay, stop second hand smoking.”. Join Paulzedrick and 126 supporters today.