Stop bullying

Stop bullying

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ronnie De vera started this petition to People Rights

 Iwasan natin ang mapanakit at panghuhusga sa ating kapwa dahil pwedi natin silang masaktan at nagdudulot ito ng kalungkutan at pagkawala ng tiwala sa sarili ng isang tao at minsan ay umaabot pa sa pagpapakamatay ng isang tao na subrang na depress at wala ng maisip kung hindi tapusin ito

Please sign this petition to stop bullying and save other people life

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!