SAY NO TO RICE TARRIFICATION LAW

SAY NO TO RICE TARRIFICATION LAW

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Micah Abon started this petition to People of the Philippines

Ang kinakaharap na problema ng mga mag sasaka ay ang sobrang baba ang presyo ng palay.Maraming magsasaka ang nalugi at hindi nakuha ang tamang kita dahil sa RICE TARRIFICATION LAW na pinatupad ng pamahalaan.

Kaya tulungan po natin ang mga magsasaka na ipaglaban ang kanilang karapatan at ipag laban na maibalik ang tamang presiyo ng palay.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!