دفاع ازسربازان میهن

دفاع ازسربازان میهن

Started
January 11, 2020
Petition to
People of Iran
Signatures: 7Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by منوچهر

به نام خداوند

ملت بزرگ و خردمند ایران زمین!

همانگونه که همگی آگاهی دارید در ماه های گذشته رخدادهای تکان دهنده و سنگینی بر ملت بزرگ ایران و کشورهای خاورمیانه و به ویژه نهضت های مقاومت تحمیل گردید، که پس از التهابات داخلی که ناشی از خام رفتاری بدیهی و بی تدبیری آشکار دولتمردان در داستان فتنه بنزینی درایران بود، و سپس با تحریک عواطف جوانان عراقی توسط دشمنان و بیگانگان و بدگمان کردن آنان به زحمات خالصانه مجاهدان و پاسداران رشید وطن و تعرض به اماکن دیپلماتیک ایران ادامه یافت، که در ادامه خط فتنه و تخریب با ورود مستقیم شیطان بزرگ به میدان و با ترور ناجوانمردانه و جنایتکارانه ی سرباز سرافراز میهن عزیزمان، سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران باوفایش از جمله شهید عزیز مجاهد ابومهدی المهندس به اوج خود رسید. در این اوضاع و احوال دشمن خام طمع که در برابر امواج بیکران عواطف و احساسات پاک ملت رشید و قدرشناس ایران و ملت های حق طلب منطقه و دیگر نقاط جهان قافیه را باخته بود، و در کنج سرزنش های جهانی به تنگنای خود ساخته گرفتار آمده بود، به لطایف الحیل سعی در فرار از این مخمصه داشت. بنابراین اقدام به چنگ و دندان نشان دادن و تهدید و ارعاب مسئولین و فرماندهان نیروهای مسلح کشور نمود. لیکن پس از دریافت یک سیلی سخت از فرزندان این ملت رشید و در پی خطای ناخواسته ی انسانی که به هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین منجر گردید، فضا را برای رقم زدن فتنه دیگری مناسب یافت و اینبار از در ترور شخصیت سرداران رشید درآمد! در حالیکه دستان خودش از سالها پیش در سرنگون کردن عمدی ایرباس ایرانی به خون هموطنان آلوده بود، ولی نقش دایه مهربان تر از مادر را بخود گرفته و ریختن اشک تمساح را شروع کرد. غافل از اینکه ملت رشید ایران برغم تمامی تلخکامیها و کجرویهای برخی نامدیران داخلی، هیچگاه پشت فرزندان دلیر و شجاع و مخلص و وفادار خود را خالی نکرده، و به رغم سنگینی مصیبت فقدان حاج قاسم ها و حوادث پس از آن، سرنخ و نشانی فتنه گران را گم نکرده و آب به آسیاب آنان نخواهد ریخت. به همین مناسبت و با تاکید بر همدلی و همدردی با خانواده های مصیبت زده تاکید می نماید که مقصر اصلی بروز این سانحه و این مصیبت همان شیطان بزرگ است که آغاز کننده این تقابل نظامی و مصیبت های پس از آن بوده و باید پاسخگوی تمامی خونهای به زمین ریخته و بدنهای تکه تکه شده در عراق و کرمان و تهران باشد، و نمی تواند از زیر بار پاسخگویی به تمامی جنایتهای خود شانه خالی نماید. براین اساس اینحانبان امضاء کنندگان این طومار ضمن عرض تسلیت و همدردی بسیار با خانواده های داغدار، با قاطعیت و صراحت و صدای رسا اعلام می داریم که همچون گذشته حامی و پشتیبان و دعاگوی نیروهای مسلح و سربازان گمنام و امرا و سرداران رشید و سرفراز میهن عزیزمان خواهیم بود، و تقاضا داریم که بروز این خطای ناخواسته انسانی که ناشی از شدت بحران و هیجانات در روز سانحه بوده، خدای ناخواسته موجب دلسردی و تردید و دودلی در بین هیچیک از آحاد نیروهای مسلح و فرماندهان رشید و دلاور و به ویژه شخص سردار سرفراز سرتیپ پاسدار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگردد، و همچون گذشته با اراده ای مصمم تر و عزمی جزم تر در دفاع از مام میهن ذرّه ای تردید به خود راه ندهند، چرا که بنا به تجربه می دانیم نعمت امنیت هیچگونه جایگزین و بدیلی نخواهد داشت، و آنان که در هنگامه یاری رهبرشان در خواب باشند، در زیر چکمه دشمنانشان از خواب بیدارخواهند گشت.

 

 

Support now
Signatures: 7Next Goal: 10
Support now
to help others easily find and sign the petition.

Decision Makers

  • People of Iran