Ban ABP maza for the defamation of Veer Savarkar

दूर चित्र वाहिनी हे विसरली की तात्या साहेबांच्या प्रयत्नांमुळे देशात स्वांतं त्र चळवळ उभी राहिली. नाही तर यांना असे कार्यक्रम करायला तरी मिळाले असते का.

Suhas Gokhale, Mumbai, India
2 years ago
Shared on Facebook
Tweet