Kemenangan

kembalikan Lapang Cisewu sebagai tempat Olah Raga Rakyat

Petisi ini membuat perubahan dengan 185 pendukung!


BAPA, iraha aya Turnamen Menbal deui?

Oleh : Randi Hayatul Husna

#savelapanglemahluhur, senen 23 Juli 2018 rame dina FB, babarengan jeung Rakor TK.Kecamatan nu mutuskeun yen Upacara 17an dilaksanakeun di Desa Pamalayan,. Nuhun sobat ka nu nga_tag, ngabejaan yen ieu lapang kudu di PUPUSTI.

NALIKA mulang ka imah. Budak ngesang cenah Futsal ti lapang Aliyah. Bari pok ngomong “Bapa iraha aya Turnamen Menbal deui????...

Saprak budak nanya, kujungkung nangtung tina diuk Ret ka belah luhur lapang LEMAH LUHUR nu geus lila kapanasan halodo panjang, panggung rata paburantak bata jeung barangkal, aya bangunan aheng ditengah-tengah lapang, juru lapang lebah gerbang Utama KUMUH pinuh ku lapak pasar tina awi butut, lapang ruksak JUGJLEG sesa Pameran… Tembok pager panahan bal rata diruntuhkeun..,Sampah dimana mana. Eweuh Tangkal nu ngiuhan, komo jiga baheula Gagahna Lapang Lemah Luhur diiuhan ku Caringin badag…

NGAGEDER JANTUNG,,,,,,, NGAHULENG NGAJANTENG,,,,,,, Bari Teu Karasa Cipanon Ngeclak, ….
Bingung ngajawab ka budak…. Baheula dina facebook kuring kadang nu pangtarikna MUN LAPANG RUSAK urut DIPAKE PAMERAN atawa KEMPING,……. ayeuna kuring nyadar lapang rek di tutup SAUMUR HIRUP, naha bet teu ngomong.??????????
Salila 2 TAHUN SMKN 11 Garut ngayakeun lomba jeung karamean di 17 Agustusan saberesna UPACARA di lapang lemah luhur, Tihang Gul karek sababaraha bulan di jieun ku barudak Karang Taruna ayeuna Ukur jadi CIRI, yen ditempat ieu pernah jadi LAPANG. Mun nyawang ka belah tukang aya ngaran nu jadi primadona barudak di taun 90’an Prima Putra PANZER dibawah pelatih kawakan Bapak Ahmad Sulaeman, ti Bray Panon Poe nepi Reup Magrib barudak mekaeun waktu latihan maen bal di lapang ieu,… LEGENDA saukur LEGENDA aya ngaran gagah “STAR” (Ti Generasi Aki Emen, Dituluykeun Ku Generasi Pa Oboy, Pa Ajam Nurjaman, Pa Eep, Pa Empen, Pa Dahori, Iim Abdul Karim nepi ka Generasi Deki Ucil) …… AYEUNA UKUR CARITA NA…….

“Bapaaaaa Futsalmah capeeee!!, Ujangmah hoyong maenbal… pok deui budak ngomong bari nyusut kesangna….. “

“Jang, jug gera ibak, pan ke sakedap deui magrib”….. eta jawaban nu biasa diucapkeun.

Nalika budak mandi, ret kana sapatu nu digantungkeun di luar. Aya 2 rampasan sapatu maenbal nu budak jeung nu kuring bari masih keneh kotor leutak garing urut baheula maenbal di lapang ieu…….., REUP ALAM ASA POEK, KASEDIH NU TAYA HINGGANA, …. (MAEN BAL HARITA, MAENBAL PANUNGTUNGAN DI LAPANG IEU).

LAPANG LEMAH LUHUR KUDU DISALAMETKEUN AYEUNA PISANAN, ……….cenah jang Penataan, MANA NU DI TATA??? MUN NGARUKSAK ENYA!!!.. ………cenah penertiban pasar tina penjualan kios, ATUH BANGUN DINA BANGUNAN BAHEULA TINGKATKEUN JIGA DI PASAR ANTRI CIMAHI ATAWA PASAR NU LAIN PARKIR DI KOLONG, ………..cenah penertiban parkir, ANGGEUR PASAR GEUS DIASUPKEUN KA LAPANG GE, MOTOR MOBIL PAGURALANG. ……..cenah aya lapang futsal, INGET FUTSALMAH DA LEUTIK, ETAMAH COCOK DI KOTA NU EWEUH LAHAN,,, REK KUMAHA AYA FUTSAL ARI DEK DIPAKE UPACARA MAH, PAN FUTSALMAH MAKE JARING MUN TERBUKAMAH .TEU KAHARTI DEK MAH!......cenah jang alun-alun, CISEWU MAH LAIN TALEGONG/BUNGBULANG LUR, SANES DI JALAN PROVINSI, SAHA NU REK ISTIRAHAT NA, REST AREA KUMAHA..!

(berpihak pada PASAR.. cing ari nu ngalebok duit ti pasar urang Cisewu na sabaraha hiji? Tong ngorbankeun Jati Diri Cisewu demi keuntungan MEREKA).
Bagi Pihak DESA CISEWU, PERANGKAT DESA sok sanajan teu raresep maen ball, omat tong nyieun SEUNEU ka warga,

BISMILLAH, LAHAOLA…. INSYA ALLAH, ALLAH NYARENGANHari ini: Yoesep Kurnia F mengandalkanmu

Yoesep Kurnia F KF membutuhkan bantuanmu untuk mengajukan petisi "pemprov Jabar, pemerintahan kabupaten garut, kecamatan cisewu, pemerinrahan desa cisewu: kembalikan Lapang Cisewu sebagai tempat Olah Raga Rakyat". Bergabunglah dengan Yoesep Kurnia F dan 184 pendukung lainnya hari ini.